Nyheter 3.6.2003

Euron skiljer och förenar EU-informatörer

Den kommande EMU-omröstningen har lyft fram Finlands erfarenheter om övergången till euro samt väckt intresse och diskussion i Sverige. EU-informatörerna från Sveriges tio landskap besökte Åbo och Helsingfors 19. – 21.5 i anknytning till ett euroseminarium arrangerat av Europainformationen.

Europainformationens regionservice är med i Info-Point-Europe – nätverket, som understöds av kommissionen. I Sverige finns det för tillfället sju EU-medborgartjänster som hör till IPE-nätverket.

Likt Finland verkar EU-medborgartjänsterna i Sverige huvudsakligen i biblioteken men i Sverige har man dock inte centrerad koordination av verksamheten. Verksamheten i varje EU-medborgartjänst kan få stöd av flera aktörer, bland andra högskolor, landsting och kommuner.

I det gemensamma seminariet för Europainformationen och sex av Sveriges EU-medborgartjänster, bekantade man sig med den lyckade finska eurokampanjen. Det beslöts att erfarenheterna kommer att utnyttjas gemensamt i EU-informationen. Även invandrares, åldringars, ungdomars och språkliga minoriteters specialbehov togs upp som en del av den avslutade eurokampanjen.

Till seminariets program hörde ett besök till kommissionens representation i Helsingfors och till Finlands Bank med vilka Europainformationen hade starkt samarbete under eurokampanjens aktivaste skede år 2001. De svenska gästerna fick en bra överblick av hur övergången till euro gick till i Finland, och bekantade sig med dagligt bruk av euron i Åbo och Helsingfors.