Nyheter 23.7.2003

Europainformationen i Kajana i er tjänst!

Europainformationen i Kajana öppnades den 5 april år 1994 och sedan dess har den fungerat aktivt.

Finlands medlemskap i den Europeiska unionen, EMU-medlemskapet samt euron har betytt en mängd arbete för Europainformationen

Regioninformatör Seija Rossi på informationskontoret

Dessutom har Europainformationen fått svara på flera olika frågor om bland annat finansiering och framtidskonventet.

Seija Rossi har sedan år 1998 varit regioninformatör för Europainformationen i Kajana, som är en av de 20 regionala informationskontorena i Finland. Seija har upprättat ett omfattande informationsnätverk över hela Kajanaland och samarbetet med de lokala medierna och med andra nätverk är aktivt. Seijas eget rike, dvs. Europainformationen i Kajana ligger i entréhallen i Kajana huvudbibliotek. Kontoret är öppet för allmänheten måndag till fredag kl. 10.00 – 16.00. Om Seija är och håller föreläsning eller besöker något evenemang får man tag på henne på mobiltelefonen eller per e-post.

Människorna i Kajanaland har hittat bra till Europainformationen. Biblioteket i Kajana har dagligen 1000 kunder i medeltal, vilket betyder att också Europainformationen har många besökare. Enligt Seija kan man inte definiera den typiska besökaren eftersom alla kunder är så olika. Såväl studeranden, läraren som andra, EU-intresserade medborgare söker information hos Seija.

Fakta och fiktion om EU:s kandidatländer -utställningen
i biblioteket i Kajana.

Arbete och studier i andra EU-länder, direktiv och deras inverkan på det dagliga livet intresserar besökarna. EU-utvidgningen har också varit ett aktuellt ämne. På våren höll man ett utvidgningsseminarium i Kajana, och en utställning om utvidgningen har cirkulerat runt i Kajanaland.

Alla som behöver information om EU kan vända sig till Europainformationen i Kajana och samma gäller för de övriga regioninformationerna i Finland. Servicen begränsar sig inte till enbart befolkningen i Kajanaland, utan alla som rör sig i trakterna är välkomna att bekanta sig med informationskontoret i biblioteket.