Nyheter 23.7.2003

Legender om EU-direktiv

Det har på senaste tiden funnits många grundlösa skriverier i tidningarna om EU:s planer på att förbjuda grillning.

Bild: Europeiska kommissionens representation i Finland

Kommissionens finska huvudinformatör Reijo Kemppinen försäkrar att kommissionen inte har några planer på att förbjuda grillning eller grillad mat, som båda hör starkt ihop med den Finska sommaren. Kemppinen tror att många finländare har vid grillen svurit över EU -paragraferna men han har inte själv heller givit upp de finländska vanorna, trots att han redan länge har bott i Bryssel. Grillen värms även i Kemppinens trädgård.

De så kallade PAH–föreningarna, som kan bildas t.ex. i samband med rökning av mat, står bakom missförstånden. Samma PAH–föreningar framträder i tjära som regleras av det s.k. ”tjärdirektivet”. Från och med den 1 september 2006 kommer det att vara förbjudet att överlåta tjära till marknaden. Finland kommer att yrka på undantagstillstånd för skyddandet av kulturhistoriskt viktiga objekt

Ibland tror man att EU har utfärdat direktiv som de facto inte existerar. EU-direktiven förväxlas bl.a. med standarder. Som ett exempel på en dylik förväxling är ”lekplatsdirektivet”. EU har inte stiftat någon lag som reglerar lekplatser. Däremot finns det en europeisk standard SFS-EN 1176 om uppehåll av lekplatser samt om kraven på redskapen. Underlagen i lekplatserna regleras av SFS-EN 1177 standarden. Konsumentverket övervakar säkerheten på lekplatserna med stöd av produktsäkerhetslagen.

Julgubben är på sommarlov och bryr sig inte om EU-direktiv.

En brittisk varuhuskedja påstod att det europeiska jämställdhetsdirektivet förbjuder dem att sälja jultomtekostymer om de inte vid sidan om även säljer tomtemordräkter. Målet med EU:s jämställdhetsdirektiv är att hindra könsdiskriminering på arbetsplatserna, men det har ingenting att göra med försäljningen av jultomtedräkter i varuhuset i fråga.

Till julen hör också legenden om ”julgransdirektivet” enligt vilken c. 98 % av alla julgranar som säljs i Finland är olagliga. Enligt direktivet skall proportionerna mellan granens nedre brädd och längden vara 1:4 eller 1:5. Ljuset får inte heller synas igenom den cylinderformade delen av granen, vars bredd är hälften av hela nedre delen och ungefär hälften av granens höjd. Enbart vissa från Danmark och Belgien importerade julgranar skulle möta kraven. I verkligheten finns det inget enskilt julgransdirektiv.

Det ryktas också om ett ”tändsticksdirektiv”, som syftar på en paragraf i arbetssäkerhetsdirektivet där det regleras hur man ska tända en tändsticka. Man skall hålla stickan i 45 graders vinkel till skrapytan, och skrapa bort från en själv. I direktivet som reglerar arbetssäkerheten nämns inte hur man skall tända en tändsticka.

Var har direktivlegenderna då fått sin början? Oftast är det vårdslös informering som gett upphov till missförstånd. Emellanåt begår medierna misstag, är tidtabellen sträng har man inte alltid tid att kontrollera alla fakta. Oftast förenklas och förändras direktiven i folkmun och då uppfattas deras ursprungliga syfte fel. Det kan ju hända att någon med avsikt sprider ett rykte om tokiga direktiv.

Kim Kuivalainen

Regioninformatör

Lapplands Europainformation