Nyheter 12.9.2003

Vart är du på väg, EU? Medborgarforum om EU:s nya konstitutionella fördrag

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie diskussionstillfällen om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten. Det första diskussionstillfället hålls i Lahtis onsdagen den 10 september.

På Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003 beslöts att det förslag, som framtidskonventet lade fram till ett nytt konstitutionellt fördrag för EU, är en bra grund för att inleda regeringskonferensen. EU:s ordförandeland Italien har kalllat till en öppningssession för konferensen i Rom den 4 oktober 2003.

Finland har upprättat en delegation för de diskussioner som ska föras under EU:s regeringskonferens. Delegationen leds av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie diskussionstillfällen om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Dessa tillfällen är öppna för allmänheten. Det första diskussionstillfället hålls i Lahtis onsdagen den 10 september kl 19.00-21.00 i Kongresscentret Fellmanni, adress Kyrkogatan 27. Välkommen att lyssna till och diskutera om vad det framtida konsitutionella fördraget innehåller och vad Finland betonar i det.

Tillställningen öppnas av statsminister Matti Vanhanen, därutöver håller doktor Teija Tiilikainen och riksdagsledamot Jouko Skinnari korta tal om ämnet. Efter de inledande talen har publiken möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Diskussionstillfället som hålls i Lahtis inleder en nationell turné med 21 tillställningar, som når alla landskap i Finland. Diskussionstillfällenas tidtabell och orter följer nedan:

10.9. Lahtis

15.9. Tavastehus

22.9. Joensuu

22.9. Mariehamn

28.9. Åbo

29.9. Kuopio

5.10. Tammerfors

6.10. Helsingfors

6.10. Björneborg

20.10. Villmanstrand

20.10. Borgå

21.10. Karleby

27.10. Kajana

27.10. Kouvola

27.10. Uleåborg

28.10. Seinäjoki

3.11. Rovaniemi

4.11. Träskända

10.11. Jyväskylä

10.11. S:t Michel

24.11. Vasa

PROGRAMMET TILL DISKUSSIONSTILLFÄLLET I LAHTIS 10.9.

Lahtis, Kongresscentret Fellmanni, Kyrkogatan 27

onsdag 10.9.2003 kl 19.00 – 21.00

Kl 19.00 Statsminister Matti Vanhanens öppningstal

Kl 19.20 Doktor Teija Tiilikainens tal

Kl 19.35 Riksdagsledamot Jouko Skinnaris kommentar

Kl 19.45 Diskussion

Det är fritt inträde till tillställningen.

Information om de kommande tillställningarna finns i vår kalender.