Nyheter 23.9.2003

De estniska kvinnorna väntar sig stöd från EU i arbetet för jämlikhet

”Av EU- medlemskapet förväntar vi oss förutom bättre förutsättningar att verka framför allt stöd i arbetet för jämlikhet”, konstaterade Astrid Hindriks och Kersti Pornov från Pärnu.

Föreningen Kodanikujulgus samlar i Pärnus omgivningar ihop representanter från kvinno-organisationer. Kodanikujulgus, på svenska civilt mod, fungerar som ett forum mellan olika aktörer för att förbättra kvinnors, barns och åldringars ställning i Pärnu med omgivning. Dessutom uppmuntrar föreningen kvinnor att delta aktivt i det samhälleliga beslutsfattandet och politiken.

En grupp av föreningens medlemmar besökte Egentliga Finlands Europainformation en knapp vecka efter Estlands folkomröstning. Seminariet, som ordnades i Åbo, är en del av en längre studieresa som den estniska gruppen gör till Finland, Sverige och Norge.

”Apelsinträdsprojektet, som finansierats av EQUAL- programmet, har redan länge stött invandrarkvinnor i deras anpassning till det finländska samhället, berättade Maria Serrano och Pauline Nigara från Åbo Kvinnocentral.

”Av EU- medlemskapet förväntar vi oss förutom bättre förutsättningar att verka framför allt stöd i arbetet för jämlikhet”, konstaterade Astrid Hindriks och Kersti Pornov från Pärnu. Ojämlikheten mellan män och kvinnor syns enligt dem mest i arbetslivet. Lönefrågor och sysselsättning av unga kvinnor upplevs ofta som de svåraste problemen.

Hindriks och Pornov anser att förhoppningarna inom den socialpolitiska branschen på EU-medlemskapet är höga. Många människor i Estland tror att nivån på socialskyddet kommer att öka med tiden på grund av inflytandet från EU.

De båda aktiva kvinnorna tror också att EU-medlemskapet öppnar möjligheter att lära sig nya saker och att synvinklarna breddas via utvidgningen och ett europeiskt samarbete. Som ett orosmoment, som EU-medlemskapet för med sig, nämnde de en möjlig förändring av moraliska och etniska uppfattningar och en förändring av sederna.

”EU- stöd och – pengar är viktiga, men mest av allt väntar vi oss stöd från EU och de andra medlemsländerna beträffande främjandet av jämställdheten”, avslutade Astrid Hindriks, som ser tillitsfullt på Estlands framtid, seminariet med .