Nyheter 2.12.2003

Vart är du på väg EU? -medborgarforumet

Utrikesministeriets Europainformation anordnat en serie diskussioner om Europeiska unionens kommande konstitutionella fördrag. Tillställningarna var öppna för allmänheten. Diskussionsserien inleddes den 10 september i Lahtis. Det sista forumet hölls måndagen den 24 november i Vasa.

Folkomröstningen, riksdagens inställning till EU:s konstitutionella fördrag och medborgarnas rättigheter intresserade vid de diskussionstillfällen i hela landet.

Serien inleddes av statsminister Matti Vanhanen. Vid de övriga diskussionerna har bland annat utrikesminister Erkki Tuomioja, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki samt omsorgsminister Liisa Hyssälä fungerat som föredragande. Utöver dem har ett stort antal riksdagsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet, forskare och tjänstemän framfört inlägg vid diskussionerna, som hållits på 21 orter.

Sammandrag av de föregående medborgarforumen
24.11. Vasa
10.11. Jyväskylä
10.11. St. Michel
10.11. Kajana
4.11. Järvenpää
3.11. Rovaniemi
28.10. Seinäjoki
27.10. Kouvola
27.10. Uleåborg
21.10. Karleby
20.10. Vilmanstrand
20.10 Borgå
6.10. Björneborg
6.10 Helsingfors
5.10. Tammerfors
29.9. Kuopio
28.9. Åbo
22.9. Mariehamn
22.9. Joensuu
15.9. Tavastehus
10.9. Lahtis