Nyheter 11.12.2003

Europeiska rådet och IGC-sessionen i Bryssel

EU:s och de anslutande medlemsstaternas stats- och regeringschefer samlas i Bryssel den 12 och 13 december med anledning av Europeiska rådet och regeringskonferensens session.

Avsikten är att i IGC slutföra de i oktober inledda förhandlingarna i fråga om innehållet i det kommande konstitutionella fördraget för EU. Europeiska rådets huvudteman är ekonomisk tillväxt och sysselsättning, utvidgningen samt migrations- och asylpolitiken.

Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Statsrådets pressmeddelande 4.12.2003

Finlands ställningstaganden

Europeiska Rådet i Bryssel – den 12-13 December 2003