Nyheter 16.2.2004

Europainformationens verksamhet 2003

Det senaste året var mycket livligt för Europainformationen. Sammanlagt inkom ca 136 000 förfrågningar till kundserviceställena i landskapen, vilket är en ökning med ca 50 000 jämfört med året innan. Europainformationen i Östra Nyland öppnade sina dörrar i Borgå, och i och med det finns det nu ett infoställe i vart och ett av Finlands 20 landskap. Europainformationen grundades 1993 och firade alltså i fjol sitt 10-årsjubileum.

Europainformationen i Borgå öppnades 28.5.2003

Även antalet besökare på Europainformationens Internetsidor, drygt 102 000 besök, vittnar om Europainformationens livliga verksamhet år 2003.

De vanligaste frågorna i landskapen i fjol gällde följande ämnen:

1. Allmän information om Europeiska unionen (kontaktuppgifter, logotyper osv.)

2. EU och utvidgningen

3. Grundlagen/lagstiftningen

4. Regeringskonferensen/framtiden/konventet

5. EU-fonder och finansiering av projekt

6. Studier och utbildning samt arbete i medlemsstaterna

7. EMU och euron

8. Regional- och strukturpolitik

9. Fri rörlighet inom unionen /Schengen

10. Miljöfrågor

År 2003 var betydelsefullt för Europainformationens verksamhet, eftersom utrikesministeriet från och med årets början ombildade regioninformatörernas och EU-rådgivarnas tjänster vid kundserviceställena till fasta tjänster. Detta var mycket välkommet, eftersom regioninformatörerna sedan verksamheten inleddes varit anställda i ett- eller tvååriga arbetsförhållanden.

I fjol firade utrikesministeriets Europainformation tioårsjubileum. Som en del av festarrangemangen publicerades verket ”Finlands plats i världen”, som behandlar utrikes- och säkerhetspolitik. Dessutom fungerade utrikesminister Erkki Tuomioja som värd för tioårsmottagningen i Helsingfors. I samband med denna invigdes även en jubileumsutställning om Europainformationens verksamhet.

Kundserviceställena i landskapen, av vilka de flesta inrättades 1994, firar sina egna tioårsjubileer under våren, varvid även jubileumsutställningen turnerar i landskapen.

I maj 2003 öppnade Europainformationen sitt tjugonde kundserviceställe. Det nya infostället, som invigdes av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki, är beläget i Östra Nyland, i landskapsbiblioteket i Borgå. Efter detta har Europainformationen ett infoställe i samtliga landskap i Finland.

Under året arrangerades även ”Fakta och fiktion”-utställningar, som presenterar de nya medlemsstaterna, på över 100 orter i samarbete med biblioteken.

Den mest omfattande kampanjen under fjolåret var diskussionsserien ”Vart är du på väg EU?” under hösten, som behandlade det nya konstitutionella fördraget. Sammanlagt hölls 21 tillfällen och serien inleddes av statsminister Matti Vanhanen i Lahtis den 10 september. Tillställningar hölls i alla landskap och de lockade sammanlagt över 2 100 åhörare.

Dessutom anordnade Europainformationen i samarbete med bl.a. handels- och industriministeriet offentliga presentationer av besvärsförfarandet Solvit samt seminarier om aktuella ämnen.

”Fakta och fiktion” -utställningen i Kyrkslätts bibliotek

Utöver allt detta har våra regioninformatörer hållit föreläsningar vid läroinrättningar och olika organisationer i sina landskap samt framför allt besvarat de många frågorna från allmänheten. Regioninformatörerna har även deltagit i offentliga tillställningar i sin region, såsom tillställningarna under Europadagen, samt deltagit i olika mässor.

Av Europainformationens publikationer har ”Smaker från den växande unionen”, en bok som presenterar mat- och dryckrecept från de nya medlemsstaterna, varit mycket populär och redan kommit upp i tre utgåvor.

Under 2003 publicerades även mycket annat material, såsom den karta över Europa och handboken för EU-information som utkommer årligen, en medborgarbroschyr om EU:s utvidgning, boken EU och Åland samt en kronologi över den europeiska integrationen, där man går igenom viktiga händelse och milstolpar i unionens utveckling.

Ett gott mottagande fick höstens frågetävling om Europeiska unionen på våra webbsidor. Frågetävlingen var riktad till skolelever. Drygt 900 personer deltog och bland de svarande utlottades flera priser.

Europainformationen deltog i Pirkanmarkkinat i Tammerfors