Nyheter 23.2.2004

Finland i Europeiska unionen

Reijo Kemppinen presenterade 6.5. den fjärde upplagan av boken Finland i Europeiska unionen, Grundläggande fakta, som getts ut i samarbete med Edita.

Den nu publicerade versionen av Finland i Europeiska unionen, Grundläggande fakta, är den fjärde förnyade upplagan på finska. Av den svenska översättningen utkommer nu den tredje upplagan. Boken används allmänt som en grundläggande lärobok i EU-kunskap i undervisning på olika nivåer.

Bokens författare Reijo Kemppinen har arbetat i Bryssel sedan 1995. För närvarande är han ställföreträdare för EU:s huvudtalesman och komissionsordförande Romano Prodis särskilda talesman. Reijo Kemppinen var närvarande då boken offentliggjordes och besvarade frågor.

s. 1-51 (PDF 900kb)

s. 52-99 (PDF 900kb)