Nyheter 27.2.2004

De nya medlemsstaterna intresserar även utanför de stora centralorterna

Frågorna i anslutning till utvidgningen granskas i Finland fortsättningsvis ofta mot bakgrunden av de fördelar och nackdelar den medför och ur de stora centralorternas synvinkel.

Ambassadrådet Toomas Kahur från Estlands ambassad och Heidi Kokki och Timo Metsä-Tokila från Euro Info Centre i Åbo

Vid de seminarier som anordnades av Euro Info Centre i Åbo och Europainformationen i början av februari framgick tydligt att man även på orter utanför de stora tillväxtcentren redan nu har täta kontakter med EU:s nya medlemsstater och att intresset för dem ökar. Utvidgningen skapar nya möjligheter till samarbete och internationalisering inte bara för företag, utan även för kommuner, utbildningssektorn och medborgarorganisationer.

Europainformationen i Egentliga Finland och Euro Info Centre i Åbo anordnade i början av februari et antal seminarier om de möjligheter som en utvidgad union erbjuder. Seminarierna hölls i Salo, Nystad och Loimaa, och som samarbetspartner fungerade regionens utvecklingscentral.

”I Egentliga Finland har utöver landskapets centralort Åbo även aktiva ekonomiska regioner redan knutit kontakter till de nya medlemsstaterna”, konstaterar regioninformatör Juhana Tuomola från Europainformationen

Vid seminarierna behandlade man de ekonomiska regionernas direkta ekonomiska förbindelser med de nya medlemsstaterna och dryftade inverkningarna av EU:s strukturfondsreform efter 2006. Dessutom tog man upp EU:s vänortsprogram ”town-twinnings” möjligheter att främja direkta förbindelser mellan medborgare i de gamla och de nya medlemsstaterna. Seminarierna är en del av ett större informationsprojekt för vilket Europainformationen och Euro Info Centre i Åbo har fått EU-stöd.

Vid seminariet i Salo betonade ambassadrådet Toomas Kahur från Estlands ambassad möjligheterna till ekonomiskt samarbete mellan Estland och Finland, framför allt inom turismbranschen. Timo Metsä-Tokila och Heidi Kokki från Euro Info Centre tillade att förfrågningar om Estland redan länge hört till vardagen.

Ungerns ambassadör Gábor Zupkó, som höll ett inlägg vid seminariet i Nystad, betonade de nära relationerna mellan Finland och Ungern även i en utvidgad union. ”Närheten och de mångsidiga kulturella förbindelserna mellan våra länder kommer att bibehållas. Ett exempel på detta är Finlandsveckorna i de ungerska skolorna”, konstaterade ambassadör Zupkó. Tf. chefen för kommissionens representation i Finland Timo Pesonen betonade i sitt inlägg att Finland kommer att ha stor nytta av utvidgningen.

Ambassadrådet Boleslaw Kosciukiewicz från Polens ambassad ansåg att Finland på många sätt var en intressant samarbetspartner. Kosciukiewicz, som höll ett föredrag vid seminariet i Loimaa, påpekade att det fortfarande finns många outnyttjade möjligheter till handel mellan våra länder.