Nyheter 1.4.2004

Nya tjänsteföreskrifter för EU-tjänstemän fr.o.m. den 1 maj 2004 (FM)

Europeiska unionens råd godkände den 22 mars 2004 en förordning om förnyandet av tjänsteföreskrifterna för EU-tjänstemän och övrig personal.

Genom förordningen slutförs en fyra år lång beredning där tjänsteföreskrifter som daterar sig från 1960-talet reformerades så att de motsvarar de krav som ställs av organens nutida verksamhet och personalpolitiken. Finland har, tillsammans med en majoritet av medlemsländerna, varit med om att godkänna den nya förordningen.

De mest betydande ändringarna gäller tjänstemännens karriärsystem, avlöning och pensioner. Tjänstemännens rättssäkerhet har också förbättrats och den rättsliga ställningen har gjorts klarare. EU-tjänstemännens likställdhet har erkänts i tjänsteföreskrifterna. Utgångspunkten för tjänstemännens ställning är fortfarande att tjänstemännen skall handla opartiskt och oavhängigt i enlighet med gemenskapens intresse. Tjänstemännens rätt till yttrandefrihet har inskrivits i de nya tjänsteföreskrifterna.

I stället för fyra karriärområden indelas tjänstemännen framöver i två uppgiftsgrupper, förvaltningstjänstemän och förvaltningsassistenter. En gemensam lönetabell tas i bruk för samtliga tjänstemän. Ett framgångsrikt skötande av uppgifterna belönas med en snabbare karriärutveckling, och ålderstilläggens betydelse i avlöningen reduceras avsevärt. I och med reformen inrättas ett nytt tjänsteförhållande, de kontraktanställda, som ersätter gruppen extraanställda före slutet av 2006.

Pensionssystemet har ändrats så att det motsvarar de allmänna pensionspolitiska linjedragningarna. Finland har ansett det viktigt att utvecklandet av pensionspolitiken och finansieringen av pensionerna fortsätter.

Med hjälp av de nya tjänsteföreskrifterna och utbildning som omfattar hela tjänstekarriären skapas ännu bättre ramar för effektivt utnyttjande av personalresurserna då tyngdpunkterna för EU:s uppgifter ändras och uppgifterna blir allt flera.

Ytterligare information ges av konsultative tjänstemannen Risto Savola, tfn 160 349 46,

överinspektören Mika Saarinen, tfn 160 349 14 och

överinspektören Joanna Paloheimo, tfn 160 349 18.

Finansministeriet Pressmeddelande 38/2004