Nyheter 22.4.2004

Serien med seminarier med anledning av utvidgningen inleddes i Vasa

Österbottens Europainformation anordnade den 15 april ett seminarium om utvidgningen i samarbete med eurorådgivningscentret vid Österbottens handelskammare. Seminariet hölls i Vasa stadsbiblioteks Dramasal och ca sextio intresserade medborgare deltog i tillställningen.

Polens ambassadör Stebelski

Utvidgningsseminariet i Vasa var det första i en serie som Europainformationen organiserar i landskapen under april och maj för att fira utvidgningen samt för att presentera de nya medlemsländerna. Seminarierna anordnas i samarbete med de nya medlemsländernas ambassader samt lokala aktörer.

I sitt inledningsanförande konstaterade regioninformatör Harri Varhama att man i flera av de länder som nu ansluter sig till EU åt i köket redan då finländarna ännu inte visste vad en stol var. De nya medlemsstaterna har alltså en lång och mångsidig kulturbakgrund. Polen hade redan under sovjettiden en särskild ställning i det socialistiska lägret och landet såväl inledde som avslutade serien av folkresningar.

Polens ambassadör Stanislaw Stebelski gick i sitt anförande kortfattat igenom Polens historia. Enligt honom har Polen alltid hört till det så kallade Västeuropa och den förestående utvidgningen bör inte heller kallas en östutvidgning – EU:s östra gräns går fortsättningsvis öster om Finland. Stebelski konstaterade att östrelationerna är mycket viktiga för Polen och att de medför stora möjligheter som man bör ta vara på i den utvidgade unionen. Polens ekonomi och befolkningsantal utgör ca hälften av de tio nya medlemsstaternas och Polen kommer att vara unionens sjätte största land.

Paneldeltagarna

Chefen för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning Antti Kuosmanen konstaterade i sitt inlägg att finländarnas farhågor inför anslutningen till EU på 90-talet till stora delar visat sig vara ogrundade, och nu är man kanske onödigt orolig över arbetskraftens rörlighet inom den utvidgade unionen. I början av utvidgningen kommer det enligt Kuosmanen inte att ske några större förändringar inom unionen. De nya medlemsstaterna representerar endast 5 % av unionens BNI, en andel som inom några år torde bli två eller tre gånger så stor. I de nya medlemsstaterna är bland annat privatiseringen ännu delvis på hälft, och företagen i dessa länder är ännu inte fullt konkurrenskraftiga. Situationen kommer emellertid att utvecklas och även de finländska företagen kommer att stå inför nya utmaningar på den utvidgade inre marknaden då konkurrensen skärps. Kuosmanen trodde att Finlands ställning som EU:s Rysslandsexpert kommer att omvärderas då de så kallade östblocksstaterna blir unionsmedlemmar.

Publiken uppgick till ca 60 personer

Efter inläggen, under den sista halvtimmen, hölls en parlamentsvalpanel som leddes av Österbottens handelskammare. I panelen deltog Moisio (vf), Niemiaro (saml), Virrankoski (c) och Nordman (sfp). Debattörerna hade olika åsikter om EU-politiken, men alla tycktes dock vara eniga om att utvidgningen på lång sikt är en positiv sak med tanke på stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i Europa.

I ambassadör Stebelskis program ingick förutom seminariet även besök vid Österbottens förbund och Vasabladet.