Nyheter 10.5.2004

Europadagen firas redan för tionde gången i Finland

Europadagen firas traditionellt den 9 maj. Dagen firas med anledning av den förklaring som Frankrikes utrikesminister Robert Schuman läste upp den 9 maj 1950 och som anses ha lagt grunden till dagens Europeiska union.

Robert Schuman
Bild: Euroopan komissio

Det allt närmare samarbetet mellan Europeiska unionens nuvarande 455 miljoner medborgares inleddes officiellt detta datum. Pressen hade kallats till Frankrikes utrikesministerium i Paris för att delges en ”kommuniké av högsta vikt”. De ord som lade grunden till Europeiska gemenskapen yttrades denna dag och med denna motivering kom man vid toppmötet i Milano 1985 överens om att den 9 maj skulle firas som ”Europadagen”.

Europadagen är ett tillfälle att fira EU:s landvinningar och reflektera över dess målsättningar: fred, frihet och samarbete för det gemensamma bästa. Europadagen 2004 har en speciell betydelse eftersom EU välkomnar tio nya medlemmar – Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

I år firas Europadagen i Finland redan för tionde gången. Det nationella huvudevenemanget hålls i år i Jyväskylä, där tillställningar anordnas den 7-9 maj.

I Europainformationens kalender finner du även information om de lokala evenemangen under Europadagen:

Europainformationens kalender:

www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/news/eventlist.asp?

Närmare upplysningar om firandet av Europadagen och programmen på olika orter finner du även på organisationen Eurooppalainen Suomis hemsidor om Europadagen (på finska):

www.eurooppalainensuomi.fi/eupaiva/index.html

Om Europadagen informeras dessutom på Europeiska unionens webbsidor:

www.europa.eu.int/abc/symbols/9-may/index_sv.htm