Nyheter 3.6.2004

Cypern presenterade sig i Karleby

Det var Cyperns tur att presentera sig den 25 maj under vårens serie med seminarier anordnade av Europainformationen.

Biträdande chefen för UM:s handelspolitiska avdelning Jari Gustafsson begrundade bl a de små företagens utmaningar i sitt tal i Karleby

De nya EU-länderna har under vårens lopp blivit mer bekanta runtom i Finland. I Karleby var temat handelspolitik, och på plats fanns Cyperns ambassadör Loria Markides.

– Utvidgningen har on positiv inverkan på hela EU, tror ambassadören.

– Cypern för med sig till unionen ett samhälle som står på sund basis, och där det finns utrymme för företagsamhet och där det är gott att leva.

Enligt ambassadör Markides är Cyperns utmärkande drag, att landet är en smältdegel för kulturer. Där arbetar också rätt många människor som kommit från andra länder.

– Kulturerna har mötts under århundraden på Cyperns område i olika sammanhang.

Som en nackdel för medlemskapet i EU ansåg ambassadören vara de kostnader det fört med sig.

– Då marknaderna öppnats för allmän konkurrens har priset på varor och bränsle stigit.

Ambassadören hoppas att Turkiet blir medlem av EU i framtiden. För Cyperns del anser hon det vara nödvändigt att man följer unionens grundprinciper, varvid också samarbetet mellan öns grekiska och turkiska del fungerar.

Biträdande chefen för UM:s handelspolitiska avdelning Jari Gustafsson betonade i sitt anförande, att en utvidgad union erbjuder företagen en fin möjlighet att vässa sina klor i ett närbeläget område innan de ger sig ut på världsmarknaden.

Om man tittar närmare på Cypern och Mellersta Österbotten, så ser man att båtindustrin och den kemiska sektorn representerar absolut toppkunnande i våra länder. Därmed kan det vara lönande också för ett litet företag att rätt snabbt börja exportera sina produkter, så att det också i framtiden klarar sig på EU:s inre marknad.

– Exportens utmaningar borde ses som en möjlighet att lära sig något nytt ansåg Gustafsson.

Seminariet som ordnats i samarbete mellan UM och Karlebynejdens näringslivsorganisation Kosek samlade deltagare från drygt 50 företag i landskapet. Deltagarna uttryckte sin belåtenhet med seminariets öppna anda och dess innehåll som baserats på konkret och praktisk erfarenhet. I samband med seminariet besökte deltagarna också Mellersta Österbottens förbund och representanter för Karleby stad samt bekantade sig med samlingarna i K.H.Renlunds konstmuseum.

Cyperns ambassadör Loria Markides och landskapsdirektör Altti Seikkula från Mellersta Österbottens förbund utbytte åsikter under det handelspolitiska seminariet