Nyheter 8.6.2004

Valet till Europaparlamentet intresserar folk i Lettland

– galluparna förutspår en röstningsaktivitet på 45 till 65%

Lettland väljer nio representanter till Europaparlamentet lördagen den 12 juni. Allt som allt finns det 245 kandidater uppställda från Lettland. Av dem är 70 kvinnor. Av de politiska partierna är 16 med i valet, och varje parti har kunnat utse 18 kandidater.

Förhandsröstning är möjlig, men den är inte alls lika populär som i Finland. Förhandsröstningen berör främst de som är bosatta utomlands och de som tex pga något fysiskt hinder inte kan ta sig till röstningsstället på den egentliga valdagen.

Lettland har sedan april ifjol haft nio observatörer i Europaparlamentet. Av dessa har fem verkat inom folkpartiet och den demokratiska gruppen (PPE-DE). I den socialdemokratiska gruppen (PSE), i den förenade vänstern och i de nordiska ländernas gröna vänster (GUE/NGL), i de gröna (Verts/ALE) samt i För Europa -gruppen (UEN) har det suttit en lettländsk observatör i varje grupp. Observatörerna har varken haft tal- eller rösträtt i parlamentet, men de har kunnat delta i de flesta andra samarbetsformerna.

Lettländarna är i allmänhet flitiga röstare

Sandra Mieze från Limba och Solveiga Muzina från Ainaz nära den estniska gränsen väntar med stort intresse på de kommande EU-valen. Både Sandra och Solveiga förhåller sig väldigt positiva till landets medlemskap i EU.

– Utvidgningen och medlemskapet i EU syns i det dagliga livet tydligast i det förbättrade urvalet i affärerna samt i den svagt stigande köpkraften, konstaterar Solveiga Muzina.

I Lettland har röstningsprocenten i de föregående valen varit rätt bra europeisk medelnivå. I det förra parlamentsvalet i oktober 2002 kom man upp till en röstningsaktivitet på 71,5%. I folkomröstningen om EU i september ifjol var röstningsprocenten litet högre: 72,5.

Sandra Mieze och Solveiga Muzina uppskattar att det allmänna intresset för och deltagandet i EU-valet kommer att ligga på samma nivå som i de föregående valen.

– Vi kommer att rösta båda två, men ingen av oss vet ännu vem vi ger vår röst åt, resonerar Sandra och Solveiga.