Nyheter 29.7.2004

EU-diskussionen flyttas till Europainformationens webbsidor

Ett diskussionsforum med EU som tema har öppnats på Europainformationens webbsidor. Europainformationens diskussionsforum är en öppen spalt för ämnen med anknytning till Europeiska unionen, och diskussionsdeltagarna kan komma med sina egna synpunkter, kommentera inlägg och ställa frågor.

Samtidigt stängdes diskussionsspalten Mitt Europa (www.mitteuropa.fi) och sidorna återfinns ny mera i arkivform. All diskussion och allt bakgrundsmaterial som förts in på sidorna före utgången av juni finns fortfarande kvar för läsning. Sidorna är öppna även i fortsättningen, men de uppdateras inte längre.

Diskussionsforumet Mitt Europa inledde sin verksamhet den 26 oktober 2001. Sidorna upprättades för att väcka diskussion om i vilken riktning finländarna ville utveckla Europeiska unionen. Diskussionen var öppen för alla medborgare och organisationer.

Fram till utgången av juni 2004 har sidorna haft cirka 60 000 besökare och det har skrivits dryga 1 000 meddelanden. Den livligaste diskussionen fördes om det nya konstitutionella fördraget, EU:s utvidgning och den europeiska säkerhetspolitiken. Det har funnits både förespråkare för unionen och motståndare bland debattörerna. Diskussionen på sidorna var synnerligen mångsidig och värdefull för de instanser som följde med den.

Ytterligare information: webbinformatör Miia Lahti, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2161

Diskussionsforum