Nyheter 29.7.2004

Röstningsprocenten steg i EU-valet

De finländska väljarnas röstningsaktivitet steg med tio procent jämfört med valen för fem år sedan.

Röstningsprocenten för valet till Europaparlamentet år 2004 var 41,1%. De ivrigaste röstarna fanns i Helsingfors valdistrikt, där 52,2% av de röstberättigade deltog. I Norra Karelen förhöll man sig lugnast till valet: där röstade endast 32,7% av de röstberättigade. Mest röster samlade Anneli Jäätteenmäki (c) och Alexander Stubb (saml).

Av de kandidater som som blev invalda är hälften (7) sådana som redan verkat i Europaparlamentet och de övriga förutom en är riksdagsledamöter.

Då man jämför valdeltagandet i Europa kan man konstatera att rösningsprocenten i Finland ligger något under medeltalet för EU-länderna (45,5%). Röstningsprocenten i Europa sjönk med fyra procentenheter jämfört med deltagandet år 1999. De nya medlemsländerna var inte särskilt pigga på att rösta, med undantag för Cypern, Malta, Lettland och Litauen. Jumboplatsen gick till Slovakien, där bara 20% av de röstberättigade gick till valurnorna.

Valsegern i EU-valet gick till Samlingspartiet med ett understöd på 23,7%. Centern fick nästan lika många röster (23,3%). Socialdemokraterna breddade sitt understöd jämfört med senaste val och fick 21,1% av rösterna. De gröna förlorade mest stöd (3%) sedan förra valet och deras andel stannade vid 10,4%. Vänsterförbundet behöll sitt understöd på ca 9%, och liksom Sfp behöll de sitt mandat i Europaparlamentet. Kristdemokraterna blev utan representant denna gång.

De invalda till Europaparlamentet samt deras röstetal:

Anneli Jäätteenmäki 149 107 röster C.

Alexander Stubb 114 652 Saml.

Satu Hassi 74 668 Gröna f.

Esko Seppänen 72 288 Vf.

Ville Itälä 65 479 Saml.

Reino Paasilinna 64 135 Sdp.

Piia-Noora Kauppi 62 921 Saml.

Riitta Myller 55 140 Sdp.

Kyösti Virrankoski 51 341 C.

Lasse Lehtinen 47 104 Sdp.

Paavo Väyrynen 44 004 C.

Eija-Riitta Korhola 35 201 Saml.

Henrik Lax 32 728 Sfp.

Hannu Takkula 32 670 C.

Europeiska folkpartiet största grupperingen

Enligt den preliminära platsfördelningen ser det ut som om Europeiska folkpartiet och Europeiska demokraternas gruppering skulle bli den största grupperingen i Europaparlamentet med 272 platser av 732. Näst största gruppering torde bli Europas socialdemokrater med 201 platser.

De 14 MEParna från Finland bildar ingen egen grupp, utan de arbetar i parlamentet inom de olika politiska grupperingarna som där finns. Samlingspartiets representanter verkar inom Europeiska folkpartiet och Europeiska demokraternas gruppering (PPE/DE). Sdp:s representanter verkar inom Europeiska socialdemokratiska partiet (PSE). Gröna förbundets representant verkar inom De gröna / Europas fria allians (Verts / ALE) och Centern och Sfp verkar inom Europas liberala och demokratiska parti (ELDR). Vänsterförbundet blir del av Europas förenade vänster / nordiska gröna vänstern (EUE / NGL).

Arbetet börjar genast

Mandatperioden för de nuvarande parlamentsledamöterna får ut den 19 juli. Genast följande dag inleder de nya MEParna sitt arbete. Efter semestrarna i början av september blir det aktuellt att samlas också i politiska grupper samt i utskott. Det finns allt som allt 20 utskott. Den verkliga utmaningen har vi ändå framför oss, för de nya ledamöterna kommer i september att rösta om vem som blir komissionens nya ordförande.

Antal platser i Europaparlamentet

www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/sv/results1306/graphical.html