Nyheter 2.8.2004

Europaparlamentet inledde sitt arbete

Det nya Europaparlamentet sammanträdde tisdagen den 20 juli till sin första session i Strasbourg. Som sin första åtgärd valde Europaparlamentet spanjoren Josep Borrell till parlamentets talman för en mandatperiod på två och ett halvt år.

Bild: European Communities

Det nya Europaparlamentet sammanträdde tisdagen den 20 juli till sin första session i Strasbourg. Som sin första åtgärd valde Europaparlamentet spanjoren Josep Borrell till parlamentets talman för en mandatperiod på två och ett halvt år.

Borrell, som hör till socialistgruppen, fick 388 röster av 700. Enligt en preliminär överenskommelse efterträds Borrell efter sin mandatperiod av den tyske konservative ledamoten Hans-Gert Pöttering.

Till vice talmän valdes Alejo Vidal-Quadras (Spanien), Antonios Trakatellis (Grekland), Dagmar Roth-Behrendt (Tyskland), Edward McMillan-Scott (Storbritannien), Ingo Friedrich (Tyskland), Mario Mauro (Italien), Antonio Costa (Italien), Luigi Cocilovo (Italien), Jacek Saryusz-Wolski (Polen), Pierre Moscovici (Frankrike), Miroslav Ouzky (Tjeckien), Janusz Onyszkiewicz (Polen), Gérard Onesta (Frankrike) och Sylvia-Yvonne Kaufmann (Tyskland).

Under den första veckan fördelades även parlamentets utskottsplatser och utsågs kvestorerna, dvs. de ledamöter som ansvarar för parlamentsledamöternas administrativa ärenden. Största delen av en europarlamentarikers arbete sker inom utskotten och därför eftersträvade finländarna så inflytelserika platser som möjligt. Den nya parlamentsledamoten Satu Hassi (gröna) valdes sent på tisdagen till vice ordförande i parlamentets miljöutskott. Ville Itälä (saml) valdes redan tidigare till vice ordförande i den konservativa gruppen.

Europaparlamentet godkände torsdagen den 22 juli även José Manuel Barroso som ordförande för Europeiska kommissionen.

Europaparlamentets hemsidor

www.europarl.eu.int

Finländarnas utskottsplatser

Satu Hassi (gröna) vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor, suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, suppleant i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Riitta Myller (sdp) vice ordförande i utskottet för regional utveckling, ledamot av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Anneli Jäätteenmäki (c) ledamot av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, suppleant i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, suppleant i underutskottet för säkerhet och försvar

Paavo Väyrynen (c) ledamot av utskottet för utrikesfrågor, suppleant i utskottet för regional utveckling

Hannu Takkula (c) ledamot av utskottet för kultur och utbildning, suppleant i utskottet för transport och turism

Kyösti Virrankoski (c) ledamot av budgetutskottet, ledamot av budgetkontrollutskottet, ledamot av jordbruksutskottet

Reino Paasilinna (sdp) ledamot av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, suppleant i utskottet för kultur och utbildning

Lasse Lehtinen (sdp) ledamot av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, suppleant i utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Ville Itälä (saml) ledamot av utskottet för utrikesfrågor, suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Alexander Stubb (saml) ledamot av utskottet för konstitutionella frågor, ledamot av budgetkontrollutskottet, suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Eija-Riitta Korhola (saml) ledamot av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i underutskottet för mänskliga rättigheter, suppleant i utskottet för utrikesfrågor, suppleant i budgetkontrollutskottet

Piia-Noora Kauppi (saml) ledamot av utskottet för ekonomi och valutafrågor, ledamot av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, ledamot av utskottet för rättsliga frågor

Henrik Lax (sfp) ledamot av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Esko Seppänen (vf) ledamot av budgetutskottet, suppleant i budgetkontrollutskottet, suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Europaparlamentets informationskontor

Europaparlamentets verksamhet

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentets sammansättning