Nyheter 30.8.2004

Lettländska EU-experter på prisresa

En lettländsk gymnasistgrupp tillsammans med sina värdar från Gymnasiet Grankulla Samskolan besökte onsdagen den 25 augusti utrikesministeriet.

Gruppen var på en prisresa som de vunnit i en EU-frågesport för lettländska studerande, anordnad av organisationen Club the House – Youth for United Europe. Gruppen hade klarat sig bland 160 lag först till semifinal och sedan vidare till finalen, som även televiserades. Huvudpriset var en resa till Finland, som bekostades av Finlands ambassad i Riga. Enligt gruppen hade tävlingen varit mycket populär i Lettland.

Enhetschef Pirkko Hämäläinen berättade för gruppen om Europainformationens verksamhet samt visade dem Europainformationens webbsidor och Europainformationens populära EU-frågesport, som även finns på Internet. Gästerna tyckte att frågorna verkade enkla, åtminstone jämfört med dem som de själva hade varit tvungna att svara på.

Lauri Hirvonen från informationsenheten berättade om utrikesministeriets verksamhet och struktur i allmänna drag. Gästerna var väl förtrogna med utrikesministeriets webbsidor, eftersom de hade utnyttjat dem för att svara på frågorna i sin frågesport. Även finländska kändisar var bekanta, inom sporten kände man till Paavo Nurmi och Mika Häkkinen och även president Halonen var ett bekant namn.

Gruppen var mycket intresserad av utrikespolitik och Hirvonen fick redogöra för de olika skedena i Finlands utrikespolitik. EU-medlemskapet och dess för- och nackdelar både i Finland och Lettland gav upphov till livlig diskussion. Ungdomarna verkade vara mer eller mindre EU-positiva och väntade sig att EU-medlemskapet skulle medföra större valmöjligheter. De var även intresserade av Finlands inställning till Nato och om folkomröstningen om EU:s konstitutionella fördrag. Studenterna var mycket aktiva och språkkunniga. Från utrikesministeriet fortsatte gruppen sitt besök bland annat till riksdagen.

Finlandsbesöket hade uppenbarligen fallit gästerna på läppen, en del planerade till och med att lifta genom Finland nästa sommar.