Nyheter 8.9.2004

Invigningen av nya kundservicekontoret i Nyland en överraskande publiksuccé

Nytt infomaterial fylldes på de tömda hyllorna gång efter annan, då Europainformationens kundservicekontor i Nyland igår på nytt öppnade sina dörrar.

Bland de aktuella frågorna bekymrade EU:s nya konstitutionella fördrag många. Marjo Blomberg förevisade under dagens lopp material för tiotals intresserade.

Den tusende besökaren steg in i kundservicekontoret i riksdagens nya tillbyggnad exakt fem timmar efter det att dörrarna hade öppnats. Trots att den imponerande omgivningen och riksdagens Infocentrum, som fungerar på samma ställe, säkert hade sin andel i allmänhetens intresse kommer de nya lokalerna att förbättra möjligheterna för kontakter mellan utrikesministeriet och medborgarna även efter invigningen.

Genast på morgonen fylldes hyllgångarna och datorplatserna av hemmamammor, pensionärer och studerande. På eftermiddagen anlände skolgrupperna och efter tjänstetidens slut väntades även besökare på väg hem från jobbet.

– Vi fick många frågor som anknyter till människornas egen vardag: om boende, jobb och studier i utlandet, redogjorde regioninformatören i Nyland Marjo Blomberg för de första kundernas informationsbehov.

Kunderna berättade att de funnit vägen till Europainformationens nya lokaler genom TV-nyheterna. Många som kom till stället hade redan sett på bild hur utrikesminister Erkki Tuomioja och talman Paavo Lipponen under föregående dags presskonferens hade suttit med händerna på tangentborden till infocentrets datorer.

Genom detta EU-infoställe får utrikesministeriet en mera direkt kontakt med medborgarna, sade utrikesminister Tuomioja vid presskonferensen i måndags.

Höstens föreläsningsserie inleds i morgon

De nya lokalerna ger UM nya möjligheter att på en gång nå en stor mängd människor i huvudstadsregionen. I regioninformationens tidigare utrymmen i Glaspalatset var det omöjligt att arrangera tillställningar för offentligheten.

– Ofta var det så, att vi besökte eleverna i skolorna. Nu har vi en utmärkt möjlighet att anordna föreläsningar om olika aspekter av EU, och människornas möjligheter att få information om EU blir även i övrigt bättre i och med de nya lokalerna, gladde sig regioninformatör Marjo Blomberg.

Höstens föreläsningsserie inleds redan i morgon den 9 september kl. 17.00 med en presentation av Europainformationens verksamhet. Därefter hörs föreläsningar av EU-experter inom olika områden måndagar kl. 17.00-18.00. Dessa föreläsningar inleds den 13 september av SITRA:s forskare Peter Ekholm med temat ”Europeiska unionens målsättningar och verklighet”.

Heidi Olkkonen, Kirsi Varsta och Marjo Blomberg från Europainformationen radar en av dagens många försändelser från lagret i hyllorna.

Med förenade krafter

I de nya lokalerna arbetar UM:s anställda sida vid sida med riksdagsinformationen och riksdagens bibliotek. Medborgarna betjänas alltid av både en UM-tjänsteman som är expert på Europeiska unionen och en riksdagstjänsteman som känner till riksdagen och dess arbete. Utöver service över disk, telefon- och e-postrådgivning finns broschyrer, publikationer och övrigt informationsmaterial från de båda organisationerna att tillgå.

Modellen där två myndigheter slår samman sina resurser på detta sätt torde vara banbrytande i Finland.

– Det är fint att vi nu kan erbjuda både utrikesministeriets och riksdagens kunder tillträde till många informationskällor på ett och samma ställe, sammanfattade Europainformationens chef Pirkko Hämäläinen.

Även riksdagens informationschef Marjo Timonen betonade det nya tänkesätt som infocentret grundar sig på.

– Trots att vissa andra länders parlament har liknande verksamhet, är skillnaden jämfört med Finland att vi inte enbart fungerar som infoställe. Vi eftersträvar en växelverkan med medborgarna. I Infocentrets utrymmen tar riksdagsledamöter emot sina gäster, i föreläsningssalen anordnas föreläsningar, i Café Pikku Parlamentti kan man följa med riksdagens sessioner på storbildskärm. Ett exempel på nya verksamhetsmetoder är även det för skolelever avsedda virtuella dataspelet ”Lagstiftarna”, som kommer att tas i bruk nästa år.

Ytterligare information

Nylands Europainformation finns nu i riksdagens Infocentrum, adress Arkadiagatan 3. Infocentret är öppet måndag till torsdag kl. 10-18 och fredagar kl. 10-16.

Vid kundservicekontoret arbetar regioninformatör Marjo Blomberg samt EU-rådgivarna Heidi Olkkonen och Kirsi Varsta. I och med flytten ändras även tjänstemännens e-postadresser. De nya adresserna är förnamn.efternamn@formin.fi

På Europainformationens webbsidor >www.eurooppa-tiedotus.fi>> finns närmare upplysningar om höstens evenemang.