Nyheter 28.9.2004

Europeiska språkdagen den 26 september, flerspråkighetens fest

Den 26 september firas Europeiska språkdagen. Avsikten med denna dag är att fästa uppmärksamhet vid språkkunskapernas betydelse, att uppmuntra till livslångt lärande och att respektera den språkliga mångfalden i Europa.

Europarådet fastställde den 26 september som årlig europeisk språkdag år 2001, Europeiska språkåret. Språkkunskapernas betydelse i dagens värld kan inte förnekas. Språkkunskaper ger möjligheter till studier och jobb i andra länder och hjälper oss även att förstå andra länders särskilda kulturdrag. Avsikten med språkdagen är att främja språkkunskaper och uppmuntra till inlärning av nya språk.

Nu kan du ta del i de många virtuella språkdagsaktiviteterna. De olika tillställningarna i Europa med anledning av språkdagen finner du i kalendern över språkdagsaktiviteter www.ecml.at/edl/find.asp?s=EV

Frågetävling om Europas språk www.ecml.at/quiz/default_e.html

Hälsningsspel www.eylgame.org/game7.html 

Språkdagskort www.ecml.at/edl/greetingcards.asp 

European Day of Languages www.ecml.at/edl/

European Centre for Modern Languages www.ecml.at