Nyheter 9.11.2004

Europaministrarna dryftar medborgarinformationen (Statsrådet/Pressmeddel. 307)

EU-ländernas Europaministrar samlas tisdagen den 5 oktober i Amsterdam för ett inofficiellt möte med medborgarinformation som tema.

Ministrarna har för avsikt att dryfta hur man bättre kunde informera medborgarna om EU-frågor. Finland representeras av Europaminister Paula Lehtomäki.

Minister Lehtomäki anser diskussionen om relationen mellan unionen och medborgarna synnerligen viktig, i synnerhet i ljuset av det lama deltagandet i det förra valet till Europaparlamentet. ”Det är medborgarna som ger unionen dess berättigande, och därför är det viktigt att beslutsfattandet inte allt för mycket fjärmar sig från människornas vardag”, understryker minister Lehtomäki. ”I Finland har man satsat på information, men en omfattande, fortgående diskussion om Europafrågor är trots det viktig”, konstaterar hon.

Ministrarnas diskussion är för första gången öppen till alla delar för företrädare för massmedia. Diskussionsteman är bl.a. politikernas ansvar i fråga om informationen om gemensamma EU-ärenden, de budskap och hjälpmedel man använt sig av i medborgarinformationen samt informationen om EU:s konstitutionella fördrag.

Finland anser att ansvaret för informationen om EU-ärenden vilar både på unionens institutioner och på de nationella aktörerna. Europaministrarnas diskussion förväntas särskilt förmedla kunskap om medlemsländernas exempel på god praxis som kan utnyttjas i olika länder. Finland redogör för den goda respons man fått på de medborgarevenemang man arrangerat på olika håll i landet, där man dryftat aktuella EU-ärenden.

Ytterligare information: Europaministerns pressattaché Anna Tonttila, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5356 eller 040 513 1669, och EU-informatör Sanna Kangasharju, statsrådets informationsenhet, tfn 09 1602 2175 eller 040 731 9915

Statsrådets informationsenhet/Pressmeddelande 307/2004, 1.10.2004