Nyheter 9.11.2004

Eu:s miljömärke

EU-blommans vecka 18 – 24 oktober, ”Ett bra beslut varar”

EU-blommans vecka firas i slutet av oktober i nio EU-medlemsstater. Avsikten med kampanjen är att göra märket mera känt, samt framför allt att påminna konsumenterna om att det är lätt att påverka genom de val man gör. Ett köpbeslut som är bra ur miljösynpunkt är även ett hållbart och högklassigt val för köparen. EU-blommans vecka inleds i Finland med evenemang i huvudstadsregionens köpcenter den 16 oktober. I köpcentren och på MTV3:s hemsida kan man delta i en tävling om EU-blomman, där man kan vinna produkter som beviljats märket och bland annat en resa till Rhodos med inkvartering på ett hotell som fått EU-blomman.

EU:s miljömärkningssystem togs i bruk 1992. EU:s miljömärke har som syfte att främja utveckling, tillverkning, marknadsföring och användning av produkter som inte belastar miljön i samma utsträckning. Märket ger konsumenterna bättre och tillförlitligare information om produkters miljöpåverkan.

EU-blomman beviljas på grundval av produktens livscykel. Kriterierna för beviljande av märket har fastställts för ca tjugo olika produktgrupper. Kriterierna för beviljande är alltid tidsbestämda, och efter den fastställda tiden fastslås nya, striktare kriterier. I Finland har Tikkurila Ab och Anne Linnonmaa Ab beviljats rätt att använda EU-blomman.

Mera information om EU-blomman:

www.sfs.fi/ymparist (sida om EU-blomman, på finska)

www.eco-label.com/swedish
www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm

Evenemang under EU-blommans vecka

www.mst.dk/indu/02050500.htm#Finland