Nyheter 9.11.2004

Rekryteringen av EU-assistenter för Finlands EU-ordförandeskap 2006

Rekryteringen av EU-assistenter för Finlands EU-ordförandeskap 2006 har inletts.

Finansministeriet genomför i samarbete med de övriga ministerierna ett tvåårigt program för EU-assistenter. Programmet har som mål att stärka ministeriernas personalresurser inför Finlands EU-ordförandeskap hösten 2006. Rekryteringen av assistenter pågår från söndagen den 12 september 2004 till den 8 oktober 2004. Sammanlagt 45 assistenter tas in i programmet, och de placeras vid olika ministerier. Arbetet börjar den 1 mars 2005 och pågår till den 28 februari 2007. Centret för internationellt personutbyte CIMO sköter om den preliminära behandlingen av ansökningarna. Det slutliga urvalet sker vid ministerierna.

Närmare information om programmet för EU-assistenter:

Finansministeriet

CIMO – Centret för internationellt personutbyte