Nyheter 15.11.2004

Litauen ratificerade grundlagsfördraget

Litauen blev det första landet som ratificerade EU:s grundlagsfördrag.

Det litauiska parlamentet godkände ratificeringen den 11 november med rösterna 84-4. Italien hade planer på att bli det första medlemslandet som ratificerade fördraget, men nu hann Litauen först. Även Italien har för avsikt att ratificera fördraget ännu före jul.

EU:s grundlagsfördrag undertecknades i Rom den 29 oktober. Fördraget godkändes i juni efter två års förhandlingar. Efter undertecknandet inleddes ratificeringsperioden, som varar till utgången av oktober 2006. Under denna period bör alla 25 medlemsstater ratificera fördraget, dvs. ge sitt nationella godkännande till det i parlamentet eller genom en folkomröstning. Fördraget träder i kraft först då det har ratificerats av alla medlemsstater.