Nyheter 24.11.2004

Nya kommissionen började sitt arbete

Barroso-kommissionen tillträdde den 22 november.

Bild: European commission

Avsikten var att den nya kommissionen skulle inleda sitt arbete den 1 november. Parlamentet var emellertid missnöjt med kommissionens sammansättning, vilket innebar att Barroso blev tvungen att göra ändringar i kommissionens sammansättning.

Barroso bytte ut två kommissionärer, Italiens Rocco Buttiglione och Lettlands Ingrida Udre. Dessutom fick Ungerns László Kovács byta uppgifter från energifrågor till beskattning. I stället för Buttiglione kom de rättsliga frågorna att skötas av Italiens utrikesminister Franco Frattini. Lettlands nye kommissionär fick energifrågorna på sitt bord.

Kommissionsledamöterna:

JOSÉ MANUEL BARROSO />
Portugal

Ordförande

MARGOT WALLSTRÖM

Sverige

Vice ordförande

Institutionella förbindelser och kommunikation

GÜNTER VERHEUGEN

Tyskland

Vice ordförande

Industri

JACQUES BARROT

Frankrike

Vice ordförande

Transport

SIIM KALLAS

Estland

Vice ordförande

Förvaltning och intern granskning

FRANCO FRATTINI

Italien

Vice ordförande

Rättsliga frågor

VIVIANE REDING

Luxemburg

Informationssamhället och medier

STAVROS DIMAS

Grekland

Miljö

JOAQUÍN ALMUNIA

Spanien

Ekonomi och finans

DANUTA HÜBNER

Polen

Regionalpolitik

JOE BORG

Malta

Fiske

DALIA GRYBAUSKAITĖ

Litauen

Budget

JANEZ POTOČNIK

Slovenien

Vetenskap och forskning

JÁN FIGEL

Slovakien

Utbildning och kultur

MARKOS KYPRIANOU

Cypern

Hälsa och konsumentskydd

OLLI REHN

Finland

Utvidgningen

LOUIS MICHEL

Belgien

Utvecklingssamarbete

ANDRIS PIEBALGS

Lettland

Energi

NEELIE KROES-SMIT

Nederländerna

Konkurrens

MARIANN FISCHER BOEL />
Danmark

Jordbruk

BENITA FERRERO-WALDNER

Österrike

Yttre förbindelser

CHARLIE McCREEVY

Irland

Inre marknaden

VLADIMÍR ŠPIDLA

Tjeckien

Sysselsättning och sociala frågor

PETER MANDELSON

Storbritannien

Handelspolitik

LÁSZLÓ KOVÁCS

Ungern

Skatter och tullar