Nyheter 21.1.2005

Finlands EU-ordförandeskapsperiod 2006

EU-ministerutskottet beslutade den 10 december om mötesplatserna under Finlands ordförandeskapsperiod.

Varje EU-land fungerar i tur och ordning sex månader som ordförande för Europeiska unionens råd. Finlands ordförandeskapsperiod infaller 1 juli – 31 december 2006. Nästa gång Finland innehar EU:s ordförandeskap är år 2020.

Ordföranden har i uppgift att leda rådets och Europeiska rådets sammanträden samt de olika arbetsgruppernas och kommittéernas möten. I sin egenskap av ordförande representerar Finland även rådet i relationerna till utomstående länder och EU:s övriga institutioner samt hela EU inom ramen för de yttre förbindelserna.

Om Europeiska unionens nya fördrag om en konstitution träder i kraft under Finlands ordförandeskap år 2006 kommer detta att medföra förändringar bland annat i genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, unionens representation utåt samt ledningen av Europeiska rådet.

Under ordförandeskapsperioden kommer Finland att bedriva ett nära samarbete med Österrike, som innehar ordförandeskapet under första halvåret 2006. Finland och Österrike utarbetar bland annat ett gemensamt arbetsprogram för rådet för 2006, där de viktigaste tyngdpunktsområdena för verksamheten under de två ländernas respektive ordförandeskapsperiod fastställs. Finland samarbetar även med Tyskland, som kommer att inneha ordförandeskapet under första halvåret 2007.

Regeringens EU-ministerutskott fastställde i september antalet möten under Finlands ordförandeskapsperiod till sju inofficiella ministermöten och 23 tjänstemannamöten och konferenser.

Plats och tidpunkt för mötena under Finlands ordförandeskap fastställda den 10 december av EU-ministerutskottet

1. Inofficiella ministermöten 

6.-8.7. Sysselsättnings-, social- och hälsovårdsministrarna Helsingfors

9.-10.7. Konkurrensministrarna, Jyväskylä

14.-16.7. Miljöministrarna, Åbo

1.-2.9. Utrikesministrarna (Gymnich), Villmanstrand

8.-9.9. Ekonomi- och finansministrarna (Ekofin), Helsingfors

20.-22.9. Justitie- och inrikesministrarna, Tammerfors

24.-26.9. Jordbruksministrarna, Uleåborg

2. Tjänstemannasammanträden och konferenser

30.6.-1.7. Fiskeridirektörsmöte, Vasa />
11.-13.7. Klimatexpertmöte, Åbo

12.-14.7. Crest-kommittén, Joensuu

12.-15.7. Coreper I, Helsingfors-Mariehamn

17.-18.7. Möte mellan försvarspolitiska

avdelningarnas chefer, Helsingfors

20.-23.7. Coreper II, Sotkamo

20.-22.7. Kommittén för utrikes- och säkerhets-

politik COPS, Helsingfors-Dragsvik

22.-25.7. Strategiska kommittén för invandring,

gränser och asyl (SCIFA) och

styrgruppen för övervakningen av

de yttre gränserna, Kuusamo

21.-22.9. Veterinrämedicin/utbetalande myndighet, Rovaniemi

22.-23.9. Den nordliga dimensionen, Imatra

24.-26.9. Särskilda jordbrukskommittén, Uleåborg

27.-29.9. 4QC Quality Conference, Tammerfors

28.-29.9. Konferens om hälsoaspekten inom alla

politikområden, Kuopio

5.-6.10. 133-kommittén, Uleåborg />
9.-10.10. Möte mellan direktörerna inom

ungdomssektorn, Saariselkä

16.-17.10. Möte mellan generaldirektörerna på

yrkesutbildningsområdet, Helsingfors

19.-20.10. Möte mellan generaldirektörerna inom

högskoleutbildningen, Helsingfors

23.-24.10. EU:s och OECD:s gemensamma seminarium

om EU:s och OECD:s reviderade

sysselsättningsstrategiers inbördes förhållande

och möjligheterna att utveckla samarbets-

former mellan dem, Lahtis

6.-7.11. MISEP-nätverkets möte, Tavastehus

22.-24.11. Behöriga kemikaliemyndigheters möte, Helsingfors

4.-5.12. Generaldirektörerna på />
sysselsättningsområdet, Esbo/Vanda

8.-9.12. Transportattachéerna, Uleåborg

3. Möten med tredjeland

juli EU-Ukraina-toppmöte, Finland/Bryssel 

11.-12.9. ASEM-finansministermöte, Tammerfors />
13.9. ASEM SOM, Tammerfors

14.-15.9. ASEM VI-toppmöte, Tammerfors

september EU-Kanada-toppmöte, Finland />
september EU-USA-utrikesministermöte, Finland

september EU-Sydkorea-toppmöte, Finland

oktober EU-Indien-toppmöte, Finland 

november/december EU-Kina-toppmöte, Finland /Bryssel

november EU-Ryssland-toppmöte, Finland /Bryssel

ASEM-toppmötet mellan de asiatiska länderna och EU i september är det största av de evenemang som anordnas under Finlands ordförandeskap.

EU:s utrikesministrar sammanträder under Finlands ordförandeskap i Villmanstrand i närheten av den ryska gränsen. På detta sätt vill Finland påminna ministrarna om att gränsen mellan Finland och Ryssland även är EU:s yttre gräns.

På listan finns för närvarande två EU-toppmöten (möten mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer). Sammanträdena hålls i Bryssel den 19-20 oktober och den 14-15 december.

EU-ordförandeskapsperiodens mötesplatser i Finland (Statsrådets pressmeddelande 398/2004)