Nyheter 14.2.2005

En serie för allmänheten öppna diskussioner

Utrikesministeriets Europainformation anordnar en serie för allmänheten öppna diskussioner med rubriken ”Fördraget om en konstitution för EU – vad ändras?”.

Fördraget om en konstitution för Europa undertecknades den 29 oktober 2004 i Rom. Fördraget träder i kraft tidigast den 1 november 2006, om alla medlemsstater har ratificerat det före detta datum. Varje medlemsstat ratificerar fördraget i enlighet med sin egen nationella grundlag. I Finland förutsätter ratificeringen riksdagens beslut. Regeringen inlämnar en proposition om detta till riksdagen ännu i år.

Den första diskussionen hålls tisdagen den 15 februari kl. 17-19 i Helsingfors handelshögskolas (HKKK) festsal, adress Runebergsgatan 14-16.

Diskussionen i Helsingfors öppnas av statsminister Matti Vanhanen. Doktor Teija Tiilikainen redogör för fördragets innehåll och riksdagsledamot Outi Ojala ger en kommentar. (Inläggen hålls på finska.) Efter anförandena har publiken möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Diskussionen i Helsingfors inleder en landsomfattande serie på 22 diskussioner som sträcker sig till alla landskap i Finland. Datum och ort för diskussionerna: se kalender (på finska).

Infopaket om EU:s konstitutionella fördrag