Nyheter 2.3.2005

Vår i Europa 2005

Europeiska skolnätet har inbjudit skolorna att delta i Europeiska vårdagen den 17 mars 2005.

Projektet Vår i Europa – Spring Day in Europe – samordnas av Europeiska skolnätet (EUN – European Schoolnet). Syftet med evenemanget är att öka elevernas och studenternas kunskaper om Europeiska unionen och dess beslutsfattande. Temat för 2005 års dag är EU:s nya konstitutionella fördrag.

På Vår i Europas webbsidor finns information om projektet, stödtjänster samt material som skolorna kan utnyttja.

Rollspelet för beslutsfattande som finns på webbsidorna ger en så realistisk bild av EU:s beslutsprocess som möjligt. Rollspelet är öppet för alla och kan spelas som nationell eller internationell version.