Nyheter 26.4.2005

Fördraget om en konstitution för Europa – Vad ändras i EU?

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut en broschyr där man besvarar de femton vanligaste frågorna om EU:s nya konstitutionella fördrag från medborgarna.

Frågorna har kommit upp bland annat vid de sammanlagt 23 diskussioner om konstitutionen som Europainformationen under vårens lopp håller i samtliga landskap.

Medborgarna är intresserade av om unionens öppenhet ökar, om beslutsfattandet blir tydligare och om medborgarna får flera rättigheter. Och vilkendera avgör, unionens eller medlemsstatens grundlag? Vad gör EU:s ”president”? Och försvinner direktiven?

Svaren på medborgarnas frågor har författats av bland annat ministeriernas experter på konstitutionen, såsom Sakari Vuorensola vid utrikesministeriet och Joni Heliskoski vid justitieministeriet samt av Petri Helander från statsrådets kansli och Teija Tiilikainen från Helsingfors universitet.

Utrikesminister Erkki Tuomioja svarar i sin intervju bland annat på frågan om vilka ändringar det konstitutionella fördraget medför inom utrikes- och säkerhetspolitiken, vem som beslutar om huruvida finländare skall skickas till krisområden och vilka nyheter fördraget innebär för unionsmedborgarna. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki tar ställning till besluten om basservicen, Europaparlamentets ökade makt och antagandet om en intressekonflikt mellan EU:s handelspolitik och utvecklingsbiståndet.

Broschyren Fördraget om en konstitution för Europa – Vad ändras i EU? utkommer på finska och svenska.

Fördraget om en konstitution för Europa – Vad ändras i EU?