Nyheter 26.4.2005

Utrikesministeriet beviljade understöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Syftet med stödet är att öka kunskaperna om Europeiska unionen. I år betonades informationsverksamhet med anknytning till EU:s konstitutionella fördrag.

Utrikesministeriet har beviljat statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation.

Liksom tidigare år beviljades stöd bland annat till bildningsorganisationer samt till flera kvinno- och ungdomsorganisationer. Finlands dövas förbund fick stöd för framställande av en broschyr på teckenspråk om det konstitutionella fördragets betydelse och Synskadades centralförbund för framställande av medborgarbroschyrer om EU:s konstitutionella fördrag skrivna med stortext och med punktskrift. Stöd beviljades även vissa lokala föreningar samt för olika språkminoriteters EU-information.

Vid beviljandet av stöd poängterades projektets tydlighet och aktualitet samt målgruppernas omfattning och mångformighet.

Sammanlagt 55 organisationer ansökte om informationsstöd. Av dessa beviljades 45 stöd. I årets statsbudget har man reserverat 465 000 euro för medborgarorganisationers Europainformation. Stöd beviljades för hela detta belopp.

Följande organisationer beviljades stöd:

Curly ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Ei-EU ry

Eko-Turku ry

EU:n vastainen Kansanrintama ry

Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry

EYP-Finland ry

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry

Ihmisoikeusliitto ry

Jyväskylän Eurooppanuoret ry

Kansallinen Sivistysliitto ry

Kansan Radioliitto ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Keskustan Lehtimiehet ry

Kuluttajat-Konsumenterna ry

Kuurojen Liitto ry

Lastensuojelun Keskusliitto ry

Lihasulan ja Palon Kylät ry

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maaseudun Sivistysliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Naiset 96 ry

Nuorten Akatemia ry

Nuorten Areena ry

Nuorten Keskus ry

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Opintotoiminnan Keskusliitto ry

Pohjois-Karjalan Agronomit ry

Schuman-seura ry

Spartacus-säätiö rs

Suomen Atlantti-Seura ry

Suomen Eurooppaliike ry

Suomen Itsenäisyysseura ry

Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Suomen Sadankomitealiitto ry

Suomen Virolaisten Liitto ry

Suomen YK-liitto ry

Svenska Bildningsförbundet rf

Turun Naiskeskus-yhdistys ry

Työväen Sivistysliitto TSL ry

Työvän Sivistysliitton Helsingin Opintojärjestö

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto ry

Vihreä Sivistysliitto ry

Vuolijoen elävän musiikin yhdistys VELMUT ry