Nyheter 4.5.2005

Diskussioner om det konstitutionella fördraget våren 2005

I mitten av februari inleddes Europainformationen en diskussionsserie om EU:s konstitutionella fördrag.

Utrikesminister Erkki Tuomioja vid medborgardiskussionen i Åbo

Sammanlagt anordnades 23 diskussioner på olika håll i Finland.

Ett stort antal tjänstemän och politiker har fungerat som talare vid diskussionerna. Tjänstemannakåren har bland annat representerats av doktor Teija Tiilikainen och enhetschef Sakari Vuorensola från utrikesministeriets rättsavdelning. Av politikerna har statsminister Matti Vanhanen, utrikesminister Erkki Tuomioja och flera i det konstitutionella fördraget insatta riksdagsledamöter deltagit i medborgardiskussionerna.

Diskussionen i Björneborg. Vid bordet riksdagsledamöterna Timo Kalli och Mikko Elo samt EU-sakkunnig Kaisa Männistö från EU-sekretariatet vid statsrådets kansli. I bakgrunden regioninformatör Tiina Viitanen.

Vid varje diskussion har en tjänstemannarepresentant redogjort för fördragets innehåll och de förändringar som det medför. Politikerna har haft i uppgift att kommentera fördraget ur sin egen synvinkel, och vid många diskussionstillfällen har man haft möjligheten att iaktta motsättningarna mellan regeringen och oppositionen i form av en debatt mellan två riksdagsledamöter. Lagmotionen om anordnande av en folkomröstning har väckt livlig debatt.

Diskussionerna har lockat publik i varierande utsträckning. Mest åhörare har det hittills varit vid tillställningarna i Lahtis, Uleåborg och Helsingfors, men även vid många mindre orter har medborgarnas intresse för det konstitutionella fördraget varit stort och diskussionerna livliga.

Medborgarna har bland annat funderat över följande:

– Vad händer om en eller flera stater inte godkänner det konstitutionella fördraget i sina folkomröstningar?

– Hur går det med Finlands sociala trygghet och hälsovård?

– Varför anordnas ingen folkomröstning?

– Kör det konstitutionella fördraget över Finlands grundlag?

Utställning.

I samband med diskussionerna har man även haft en utställning som presenterat konstitutionen samt delat ut Europainformationens material om fördraget.

Infopaket om EU:s konstitutionella fördrag