Nyheter 4.5.2005

Europadagen den 9 maj

Schumandeklarationen, som innebar startskottet för Europeiska gemenskapen, framfördes den 9 maj 1950.

Foto: Europeiska kommissionen.

Den 9 maj 1950 kl. 18.00 hade pressen sammankallats till Frankrikes utrikesministerium i Paris för att delges en ”kommuniké av högsta vikt”. Schumandeklarationen, som hade författats av Jean Monnet, framfördes och kommenterades av Frankrikes utrikesminister Robert Schuman.

”Frankrikes regering föreslår att den fransk-tyska kol- och stålproduktionen underställs en gemensam hög myndighet, inom ramen för en organisation som är öppen för deltagande av övriga europeiska länder”, föreslogs i deklarationen. Med dessa ord inleddes den europeiska integrationen och på denna grund skapades den nuvarande Europeiska unionen.

Även firandet av Europadagen grundar sig på detta. Vid ett toppmöte i Milano 1985 beslutade stats- och regeringscheferna att fira den 9 maj som
Europadagen.

I Finland firas Europadagen nu för elfte gången. I år äger huvudevenemanget rum i Helsingfors. De flesta aktiviteterna anordnas vid Runebergs staty i Esplanadparken. Arrangörer är Europaparlamentets informationskontor i Finland och Europeiska kommissionens representation i Finland i samarbete med Finland i Europa.

Förutom i Helsingfors firas Europadagen på 14 orter i olika delar av Finland. Närmare upplysningar om evenemangen finns bland annat på Finland i Europa rf:s hemsidor(på finska).

Även Europainformationen deltar i de Europadagsevenemangsom anordnas på olika håll i Finland.

Ytterligare information:  

Europeiska unionens historia/år 1950

Flaggning på Europadagen (Inrikesministeriets pressmeddelande 3.5.2005)

Flaggning med EU-flaggan