Nyheter 29.7.2005

Storbritanniens EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2005

Storbritannien fungerar som ordförandeland för EU:s ministerråd i ett halvår från den 1 juli.

Storbritannien och det tidigare ordförandelandet Luxemburg har kommit överens om ett gemensamt verksamhetsprogram, enligt vilket de viktigaste tyngdpunktsområdena under 2005 bland annat är miljöpolitiken, Lissabonstrategin, jordbruks- och fiskeripolitiken, säkerhetspolitiken, rättsliga frågor och asylpolitik och EU:s utvidgning.

2006 års ordförandeskap delas av Österrike och Finland, Österrike inleder sitt ordförandeskap den 1 januari 2006 och Finland den 1 juli 2006..

Storbritanniens ordförandeskapssidor