Nyheter 24.8.2005

ASEM i korthet

Det sjätte ASEM-toppmötet, som arrangeras i Helsingfors hösten 2006, stärker en öppen dialog och växelverkan mellan Asien och Europa.

Samarbetsforumet mellan Asien och Europa, ASEM (Asia Europe Meeting) inleddes år 1996. Med de tio Asean-länderna, Kina, Japan och Sydkorea, EU:s 25 medlemsländer och EU-kommissionen uppgår antalet deltagare nu till 39. ASEM-processens centrala uppgift är att föra Europa och Asien närmare varandra. Samarbetet skall stärka dialogen och växelverkan mellan Europa och Asien och svara på världsomfattande utmaningar.

De centrala verksamhetsprinciperna för ASEM definieras i ett separat dokument om ramarna för samarbetet (Asia-Europe Cooperation Framework 2000). Man strävar efter att fördjupa samarbetet såväl i politiska och ekonomiska frågor som också inom den sociala och kulturella sektorn. Förutom arbetet på officiell nivå främjar man också växelverkan mellan företag, medborgarorganisationer och enskilda medborgare genom samarbets- och utbytesprogram.

ASEM är en samarbetsprocess som baserar sig på en öppen och fri dialog. Vartannat år ordnas toppmöten där statsöverhuvudena kommer överens om samarbetets centrala riktlinjer. Det följande ASEM-toppmötet arrangeras i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeperiod den 14-15 september 2006. Mötet är det sjätte i ordningen och temat är ”ASEM-samarbete under 10 år”. Utrikesministeriets ASEM-sekretariat ansvarar för beredningen av mötets innehåll och sekretariatet för EU-ordförandeskapet vid statsrådets kansli ansvarar för de praktiska mötesarrangemangen.

Tidigare ASEM-toppmöten:

· ASEM 1 Bangkok 1996

· ASEM 2 London 1998

· ASEM 3 Seoul 2000

· ASEM 4 Köpenhamn 2002

· ASEM 5 Hanoi 2004

Utrikesministrarna, som träffas under mellanåren och de högre tjänstemännen, som sammanträder i snitt två gånger per år, har hand om ASEM-processens allmänna koordinering. Dessutom ordnas årliga möten för ekonomi- och finansministrarna och då och då för ministrar inom andra sektorer. Asia Europe Business Forum (AEBF), som består av företagsvärldens representanter sammanträder också årligen för att diskutera frågor kring utvecklingen av handeln. Medborgarorganisationernas People’s Forum (AEPF) sammanträder däremot alltid i samband med toppmötena.

Övriga ASEM-möten som ordnas i samband med ASEM 6 –mötet under Finlands EU-ordförandeperiod:

·Asia Europe People’s Forum (medborgarorganisationernas möte)

10-13.9.06 Helsingfors
arrangör Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa rf

·Asia Europa Business Forum (företagsvärldens representanter)

13-14.9.06 Helsingfors (preliminärt datum)

arrangör Finlands Näringsliv, EK

·ASEM SOM tjänstemannamöte />
13.9.06 Helsingfors

Statsrådets sidor om Asem-toppmötet

Europeiska kommissionens ASEM-sidor (på engelska)

ASEM Education Hub (främjande av studentutbyten)

Asia Europe People’s Forum 10-13.9.2006