Nyheter 24.8.2005

Europainformationen får en ny chef i augusti

Pirkko Hämäläinen som lett Europainformationen sedan våren 2002 lämnar enheten i början av augusti för att ta över nya uppgifter vid Finlands ambassad i Tallinn.

En av höjdpunkterna under dessa tre år var invigningen av
kundservicekontoret i Borgå 28.5.2003, berättar Hämäläinen.

Hennes efterföljare är Roberto Tanzi-Albi, som tidigare bl.a. varit

chef för utrikesministeriets informationsenhet och arbetat vid

ambassaderna i Washington, Paris och senast som ministerråd i Tallinn.

Tanzi-Albi tar över ledningen i Europainformationen 15 augusti 2005.

Vi frågade Hämäläinen om stämningen under de sista dagarna.

Pirkko, hur känns det att lämna Europainformationen som du lett under tre års tid?

Jag måste säga att det känns vemodigt. Det har varit inspirerande och utmanande att jobba med medborgarinformation i Europainformationen. EU har utvecklats enormt snabbt under dessa år. Speciellt utmanande har det varit att ge information om det konstitutionella fördraget, den uppgiften har fått en att känna sig ödmjuk.

Är det någon speciell händelse eller kampanj som du särskilt kommer ihåg?

Min första tanke går till två olika kampanjer: Vart är du på väg EU?, en medborgardiskussion år 2003 om det kommande konstitutionella fördraget, och en kampanj i fjol där vi presenterade de tio nya medlemsländerna.

Diskussionsserien hösten 2003 var den första som tog upp frågor kring det konstitutionella fördraget. Kampanjen fick en extra kick av att förhandlingarna om fördraget ännu inte var avslutade. Politikerna var intresserade av att höra vad medborgarna tyckte om fördraget och diskussionerna fick ett stort antal deltagare.

Speciellt bra minnen har jag av kampanjen som presenterade de nya medlemsländerna våren 2004. Den genomfördes i samarbete med EU:s nya medlemsländer, som ivrigt medverkade och fick ett entusiastiskt mottagande av medborgarna. Ett exempel på ett fortgående intresse är att fotoutställningen Tio nya medlemsländer fortfarande ställs ut i landskapen.

Kokboken Smaker från den växande unionen är fortfarande en av våra
populäraste publikationer, säger Hämäläinen.

Vad säger du om EU:s framtid – hur ser den ut?

Som informatör kan man säga att helheten inte ser lätt ut. Den största utmaningen, som diskuteras just nu är hur man skall få medborgarna att binda sig till unionens beslutsfattande. Hur kan man hålla medborgarna tillräckligt underrättade om EU? Här krävs att alla instanser samarbetar, såväl media, politiker, partier som medborgarorganisationer. Information och diskussion både om unionens betydelse och målsättningar är väsentliga.

Hur tycker du att medborgarna bäst kan hålla sig à jour med viktiga händelser i unionen?

Det första jag kommer att tänka på är förstås Europainformationen och dess 20 kundservicekontor i landskapen som medborgarna alltid är välkomna att besöka. Man kan hämta publikationer i kontoren men får också svar på sina frågor både per telefon och e-post. Via medierna kan man givetvis också hålla sig informerad. Dessutom är internet ett allt vanligare redskap för att hitta information. Så gott som alla aktörer har egna hemsidor där man kan hitta aktuell information om unionen.

Pirkko Hämäläinen och Teija Tiilikainen vid releasen av boken En
grundlad för EU i november 2004.

Vilka framtida utmaningar har medborgarinformationen gällande EU?

En stor utmaning i den närmaste framtiden är att informera om Finlands EU-ordförandeskap ur medborgarnas synvinkel. Man måste också ta upp EU:s allmänna kris. Medborgarinformationen borde fundera på hur man kunde öka medborgarnas kunskap om EU.

Jag ser ingen annan utväg än att verkligen känna till och ha kunskap om unionen för att kunna påverka beslutsfattningen i EU.

Min efterföljare Roberto önskar jag lycka till på medborgarinformationens intressanta arbetsfält.