Nyheter 24.8.2005

Vad är ett Europass?

Europasset består av fem dokument med vars hjälp studerande och arbetstagare kan bevisa sitt kunnande överallt i Europa.

Europass-systemet, som är avsett att skapa en enhetlig referensram då man jämför examensbetyg från olika länder, godkändes i Europaparlamentet den 14 december 2004. Meningen är att det ska tas i bruk i Finland under år 2005.

Systemet är avsett att underlätta rörlighet och livslångt lärande i ett utvidgat Europa. I Europasset kan man anteckna praktikantperioder samt de färdigheter som uppnåtts i samband med dem. Vidare antecknas studieperioder utomlands samt språkkunskaper. Trots att det inte är fråga om ett officiellt intyg underlättar passets enhetliga form jämförelse av kompetens och färdigheter. Intygen är i enhetligt bruk i alla EU och EES-länder. Tillsvidare är det meningen att systemet ska vara i kraft t o m år 2010.

Europasset består av fem dokument. Det grundläggande dokumentet är Europass-Meritförteckning (Europass-CV). De studerande eller arbetstagarna kan välja vilka andra Europass-dokument de fogar till meritförteckningen, exempelvis bilagor för internationellt bruk (Certificate Supplement och Diploma Supplement), Europass-Språkpass och Europass-Mobilitet (Europass Mobility). Europass-Mobilitet ersätter det så kallade gamla europasset, dvs. det europassintyg som är avsett att verifiera de internationella avsnitt som ingår i en yrkesinriktad utbildning. Var och en kan själv fylla i Europass-Meritförteckningen och Europass-Språkpasset. Bilagorna för internationellt bruk Certificate Supplement och Diploma Supplement måste däremot fyllas i av de sändande respektive mottagande organisationerna.

För att underlätta systemet finns det nationella Europass-center som kommer att grundas i varje medlemsland. Deras uppgift är att koordinera och leda förverkligandet av systemets nationella nivå. I Finland sköts detta av Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsens Europass-sidor

Tidningen ”Leonardo -Uutiset” 1/2005, Nya Europass-dokumenten

Europa-webbsidor om Europeiska unionen (på engelska)