Nyheter 12.9.2005

Utbildning för finländare som deltar i EU-institutionerernas uttagningsprov

Statsrådets kansli ordnar tillsammans med centralen för förvaltningsutveckling HAUS utbildning för dem som deltar i uttagningsprov för rekrytering av personal till EU institutionerna.

Bild: Europeiska komission.

Statsrådets kansli ordnar tillsammans med centralen för förvaltningsutveckling HAUS utbildning för finländare till ovannämnda uttagningsprov. Utbildningens syfte är att förbättra finländska sökandes möjligheter att klara sig i uttagningsproven. De sökande får träning inför förvalsproven och inför det skriftliga och det muntliga provet. Man strävar efter att ge de sökande en så realistisk bild som möjligt av provsituationen och provets innehåll. Utbildningen ordnas i regel på nätet, vilket möjliggör distansstudier. Utbildningsmaterialet innehåller bl.a. aktuell EU-information samt exempelfrågor.

Av dem som deltar i utbildningen uppbärs en användaravgift på 85 euro (inkl. moms)för utnyttjandet av material och nätundervisningen. Utbildning kan ordnas endast för ett begränsat antal finländska sökande.

För ansökan till utbildningen krävs att man registrerat sig för till någon av de pågående tävlingarna.

Statsrådet, Arbetsplatser inom EU, Uttagningsprov och förberedele

Statsrådet, Arbetsplatser inom EU, Aktuellt

HAUS