Nyheter 14.10.2005

Det sociala Europa – bok om Europeiska unionens socialpolitik

Det diskuteras nu om den europeiska sociala modell överhuvudtaget existerar, och om den i så fall är en belastning eller en tillgång för Europa, skriver minister Tuomioja i bokens förord.

Teckning av Mika Launis på bokens pärm.

Europainformationen har publicerat boken Det Sociala Europa. Den vill beskriva Europeiska unionens socialpolitika under de tio senaste åren. I bokens förord konstaterar minister Tuomioja att de utmaningar som globaliseringen medför och den hårdnande konkurrensen i världen har aktualiserat frågan om den europeiska sociala modellen och dess hållbarhet. Det diskuteras nu om en sådan modell överhuvudtaget existerar, och om den i så fall år en belastning eller en tillgång för Europa i den internationella konkurrensen.

Tuomioja nämner också, att goda resultat lever inte för evigt när världen förändras. En allt viktigare fråga för den sociala modellen i framtiden kommer att vara hur man på EU-nivå luckas skapa balans mellan den sociala och den ekonomiska utvecklingen.

Det sociala Europa – boken om EUs socialpolitik fås från Europainformationens kundservicekontor i landskapen.

Denna bok behandlar hur Europeiska unionen i själva verket redan i dag påverkar socialpolitiken i medlemsländerna på många sätt.

Boken är skriven av docenterna Matti Kari och Juho Saari. Kari är chef för utlandstjästerna vid arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Saari är konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet.

Det sociala Europa – Europeiska unionens socialpolitik

Beställ boken här!