Nyheter 17.10.2005

Utrikesministeriet lediganslår tjänsten som regioninformatör i Mariehamn

Utrikesministeriet lediganslår tjänsten som

REGIONINFORMATÖR

för placering i Europainformationens kundtjänst i Mariehamn fr.o.m. 15.11.2005 eller enligt överenskommelse

Till tjänstens uppgifter hör att på Åland aktivt informera om Europeiska unionen och om Finlands EU-medlemskap. Vi utgår från att de sökande har lämplig högskoleexamen eller lämplig erfarenhet av att arbeta som journalist eller informatör, goda kunskaper om EU, förmåga att hantera stora helheter, mediekännedom och goda kunskaper i de båda inhemska språken samt engelska. Tjänsten kräver också god samarbetsförmåga och initiativrikedom. Kännedom om det åländska samhället ses som en merit, precis som ytterligare språkkunskaper.

Närmare information om tjänsten ger enhetens chef Roberto Tanzi-Albi, tfn. (09) 1605 5813.

Lönen består av en uppgiftsbaserad del enligt kravprofil 8 B i ministeriets lönesystem ( 2 169,54 euro/mån.) och en andel som baserar sig på den individuella arbetsprestationen.

Ansökningsblanketten finns att tillgå på internetadressen, fritt formulerade ansökningar behandlas icke. Närmare instruktioner på ministeriets webbsida: formin.finland.fi/ministeriet/rekrytering/. Ansökningsblanketten skall senast den 7 november 2005 sändas till utrikesministeriet.