Nyheter 4.11.2005

Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett unionsmedlemskap

Båda länderna har framskridit i sina förberedelser. EU-medlemskapets villkor kan vara upfyllda före den 1.1.2007. Detta förutsätter dock en satsning på reformer och då speciellt på verkställandet av reformerna.

Bild Europeiska komission

Bulgariens och Rumäniens anslutningsfördrag undertecknades den 25.4.2004. Länderna skall bli medlemmar av unionen den 1.1.2007, förutsatt att de är färdiga. Både Bulgariens liksom Rumäniens medlemskap kan senareläggas, ifall det uppdagas allvarliga brister i verkställandet av medlemskapsvillkoren.

Kommissionen godkände den 25.10.2005 övervakningsrapporterna för år 2005 för Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett EU-medlemskap. I rapporten utvärderas ländernas framsteg gällande uppfyllandet kraven på det politiska och ekonomiska planet som även gemenskapens bestämmelser samt utfästelser givna vid medlemskapsförhandlingarna. Enligt rapporten har bägge länderna framskridit bra i sina förberedelser. Länderna torde med all sannolikhet uppfylla villkoren för EU-medlemskapet före den planerade anslutningsdagen. Då förutsätts dock en satsning med all kraft på reformer och speciellt på verkställandet av dem.

Rapporten bekräftar, att Bulgarien och Rumänien fortfarande har allvarliga brister gällande reformeringen av förvaltningen och rättsväsendet och verkställandet av reformerna samt problem med korruption på hög nivå. Frågor relaterade till lantbruket, som utbetalningsarrangemang och veterinärmedicinfrågor, kräver ansenliga åtgärder. I rättsliga- och inrikesfrågor fästs uppmärksamheten till , förutom reformeringen av rättsväsendet och korruptionen, till den organiserade brottsligheten och brister i frågor som anknyter till verksamhet beträffande EU:s yttre gräns. Länderna bör speciellt utveckla sin förvaltning, reformera sitt rättsväsende, förbättra matsäkerheten och modernisera gränskontrollen. Dessutom bör de effektivisera sina åtgärder för att bli av med korruptionen på hög nivå.

Kommissionen ger inte en slutlig rekommendation om ländernas tidtabell för medlemskap. Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskapet kommer att uppföljas alltjämt. Situationen dryftas nästa gång i april-maj 2006. Då rekommenderas, vid behov, att ländernas medlemskap uppskjutes till år 2008, ifall den ena eller bägge länders förberedelser varit klart otillräckliga.

Ytterligare information:

2005 Heltäckande övervakningsrapporter för Bulgariens och Rumäniens beredskap för EU-medlemskap (på engelska)

Kommissionens webbplats för utvidgningen

Memo/05/395 – Övervakningsrapportens observationer (på engelska)

Memo705/396 – Vanliga frågor om Bulgariens och Rumäniens EU-medlemskap (på engelska)

Rehns tal i Europaparlamentet (på engelska)

Bulgarien går mot EU-medlemskap, Europainformationens infoblad 3b/2005

Rumänien>Rumänien går mot EU-medlemskap, Europainformationens infoblad 2b/2005