Nyheter 10.11.2005

EU-länderna diskuterade Europas framtid i London

Stats- och regeringscheferna i EU-länderna samlades till ett informellt toppmöte i London 27.10.2005.

Foto Europeiska kommissionen.

Centrala frågor vid mötet vilka lyfts fram av ordförandelandet var demografin och åldrandet, energisektorn, säkerheten inkl. invandringen, FoU-åtgärder, den högre utbildningen och unionens internationella roll.

Utifrån diskussionerna vid mötet skall det nuvarande ordförandelandet Storbritannien och nästa ordförandeland Österrike under ledning av kommissionen utarbeta konkreta förslag om demografin, energipolitiken, invandringen, FoU-åtgärderna och den högre utbildningen – förslag till åtgärder som behövs för att svara på den utmaning som globaliseringen utgör. Avsikten är att förslagen skall preciseras vid Europeiska rådets möte i december. Österrike, som är nästa ordförandeland, skall presentera arbetets resultat vid Europeiska rådet i mars 2006.

Kommissionen föreslog vid mötet att en särskild globaliseringsfond skall inrättas för att hjälpa regioner som hamnat i svårigheter. Storbritannien och Frankrike har föreslagit att fonden skall hjälpa regioner med svårigheter att klara av de problem som uppstår t.ex. när fabriker läggs ner. Intresset för fonden vid mötet var lamt.

Mötet gav inga officiella slutsatser. Finland representerades vid mötet av statsminister Matti Vanhanen.

Ordförandelandets webbplats (på engelska)

Rådets webbplats

Finlands ståndpunkter inför mötet