Nyheter 23.11.2005

EU:s utrikesministrar stöder Ahtisaaris roll i Kosovo

Vid EU:s utrikesministermöte i Bryssel den 7 november diskuterades bland annat Mellanöstern och finansieringsramen.

EU:s utrikesministrar diskuterade med president Marti Ahtisaari, som utnämns till FN-generalsekreterarens särskilda sändebud. Foto: Europeiska kommissionen.

Vid mötet diskuterade EU:s utrikesministrar situationen i Kosovo. EU och dess medlemsländer gav sitt stöd till president Martti Ahtisaari, som utnämns till FN-generalsekreterarens särskilde representant i Kosovo. Finland anser det viktigt att man finner en lösning på den folkrättsliga situationen i Kosovo och att man i hela västra Balkan når en stabilitet där minoriteternas rättigheter beaktas.

Utrikesministrarna fattade beslut om att ansvara för gränsövergången Rafah mellan Gaza och Egypten. EU skall skicka poliser till området. Poliserna har i uppdrag att fungera som rådgivare åt de palestinska myndigheterna och utbilda palestinska poliser. Även Finland är intresserat av operationen. Finland har föreslagit att en eller två polisexperter kunde skickas till området för utbildningsuppdrag.

Vid mötet diskuterades även finansieringsramen 2007-2013, men förhandlingarna framskred inte. Medlemsländerna står fortfarande fast vid sina egna krav. Ordförandelandet förväntas lägga fram ett övergripande och konkret förslag för att förhandlingarna skall kunna gå framåt.

I samband med mötet diskuterade Europaministrarna dessutom spridningen av EU-information och olika sätt att främja medlemsländernas nationella debatt om EU:s framtid.

EU:s utrikesministrar diskuterar finansieringsramen och västra Balkan (UM:s pressmeddelande 346/2005

Pressmeddelanden, Europeiska unionens råd, allmänna frågor och yttre förbindelser