Nyheter 8.12.2005

Agendan för Finlands EU-ordförandeskap tar form

EU-ministerutskottet behandlade den 11 november utkastet till agenda för Finlands EU-ordförandeskap. Finland har som mål att aktivt främja diskussionen i samband med pausen i beredningen av EU:s konstitutionella fördrag, när det gäller utvidgningen följer man hur Bulgariens och Rumäniens verkställande av medlemsförpliktelserna framskrider.

Bild: Europeiska komission.

Finland är EU:s ordförandeland från den 1 juli till den 31 december 2006. Arbetet under Finlands ordförandeskap baserar sig på rådets årsprogram som skall utarbetas för 2006 tillsammans med det föregående ordförandelandet Österrike. Årsprogrammet skall presenteras för de övriga medlemsländerna vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 12 december.

Den slutliga agendan för Finlands ordförandeskap är i många frågor beroende av hur långt arbetet framskridit under Österrikes ordförandeskap. De slutliga prioriteringarna kan dock fastställas strax innan det finländska ordförandeskapet inleds.

Utkastet till agenda för EU-ordförandeskapet innehåller ståndpunkter i fråga om centrala lagstiftningsprojekt inom olika politiska sektorer samt andra prioriteringar. I fråga om det konstitutionella fördraget har Finland som mål att främja diskussionen i samband med pausen i beredningen av fördraget och unionens förnyelseprocess.

När det gäller finansieringsramen 2007-2013 är målet att slutföra förhandlingarna. Om man vid Europeiska rådet i december 2005 lyckas nå en lösning i fråga om finansieringsramen skall bland annat de lagstiftningsförslag som är bundna till finansieringsramen färdigställas under Finlands ordförandeskap.

När det gäller utvidgningen följer man hur Bulgariens och Rumäniens verkställande av medlemsförpliktelserna framskrider. Dessutom för man Kroatiens och Turkiets medlemskapsförhandlingar framåt. I fråga om unionens yttre förbindelser är Finlands mål att främja effektiviteten och följdriktigheten i EU:s externa verksamhet.

Agendan för Finlands EU-ordförandeskap (på finska)

Ministrarna behandlade agendan för Finlands EU-ordförandeskap (statsrådets pressmeddelande 351/2005)

Agendan för Finlands EU-ordförandeskap (på finska)