Nyheter 12.12.2005

EU:s ordförandeländer 1995–2020

Varje medlemsland fungerar som ordförande för rådet i sex månaders tid. Den nya perioden börjar alltid den 1 januari och den 1 juli.

Ordförandelandets representant är i praktiken ordförande på rådets alla nivåer från arbetsgrupper till Europeiska rådet.

EU:s ordförandeländer 1995–2000

1995 Frankrike, Spanien />
1996 Italien, Irland

1997 Nederländerna, Luxemburg

1998 Storbritannien, Österrike

1999 Tyskland, Finland
2000 Portugal, Frankrike

EU:s ordförandeländer 2000–2006

2001 Sverige, Belgien
2002 Spanien, Danmark
2003 Grekland, Italien

2004 Irland, Nederländerna
2005 Luxemburg, Storbritannien
2006 Österrike, Finland

EU:s ordförandeländer 2007–2020

2007 Tyskland, Portugal />
2008 Slovenien, Frankrike

2009 Tjeckien, Sverige

2010 Spanien, Belgien

2011 Ungern, Polen />
2012 Danmark, Cypern

2013 Irland, Litauen

2014 Grekland, Italien

2015 Lettland, Luxemburg

2016 Nederländerna, Slovakien

2017 Malta, Storbritannien

2018 Estland, Bulgarien

2019 Österrike, Rumänien

2020 Finland