Nyheter 20.12.2005

Regeringen överlämnade den 25 november sin redogörelse till riksdagen om Europeiska unionens konstitutionella fördrag

Redogörelsen innehåller en detaljerad granskning av det konstitutionella fördraget. Dessutom behandlas frågor kring hur unionen borde utvecklas i framtiden.

Bild: Europeiska kommissionen

I redogörelsen betonas att det ligger i Finlands intresse att delta aktivt i unionens verksamhet och dess utveckling på alla nivåer och områden.

Enligt regeringen utgör det konstitutionella fördraget en balanserad och för Finland godtagbar helhet. Fördraget stärker dessutom unionens verksamhets- och beslutsförmåga. I redogörelsen betonas att unionens verksamhet och utvecklingen av den kan inte stanna upp på grund av de svårigheter som tillstött under konstitutionsprocessen. Unionen bör effektivera sin verksamhet redan inom de ramar som de nuvarande grundfördragen erbjuder.

Europeiska rådet fattade i juni 2005 beslut om en period av eftertanke beträffande det konstitutionella fördraget. Efter detta uttalande ansåg regeringen att det inte är skäl att begära att riksdagen skall godkänna fördraget omedelbart. Utgående från redogörelsen har riksdagen en möjlighet att behandla det konstitutionella fördraget.

Regeringens förhoppning är att riksdagen skall ta ställning till det konstitutionella fördraget innan EU-länderna tar upp frågan nästa gång på våren eller sommaren 2006. Regeringen konstaterar även att riksdagens ståndpunkt kunde bidra till uppkomsten av en positiv anda i Europa.

Ytterligare information:

Regeringens redogörelse om EU:s konstitutionella fördrag

Statsrådet överlämnade till riksdagen en redogörelse om Europeiska unionens konstitutionella fördrag (Statsrådets pressmeddelande 360/2005)


Det konstitutionella fördragets aktuella läge i medlemsländerna

Fördraget om en konstitution för Europa i ett nötskal; infoblad 4b/2004

Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

Europainformationens infopaket om EU:s konstitutionella fördrag