Nyheter 21.12.2005

Toppdomänen .eu kan sökas

Den nya toppdomänen .eu togs i bruk 7.12.2005 efter år av förberedelser.

Domänen kan användas både i namnen på webbplatser och e-postadresser. Under en inledningsfas är registrering öppen för europeiska offentliga instanser och företag med namnrättigheter. Efter fyra månader kan alla fysiska personer som är bosatta inom EU eller företag som är etablerade inom EU ansöka om en adress med ändelsen .eu enligt principen ”först till kvarn”. Även företag som verkar i EU:s kandidatländer kan söka om en adress med suffixet .eu.

Genom att välja domänen .eu kan företag eller organisationer visa sin europeiska identitet eller att de är etablerade runtom i Europa. Företagen kan dra nytta av .eu-domänen i sin marknadsföring. De kan använda samma webbadress för att betjäna sina kunder i olika länder. Företag som verkar i flera länder behöver inte längre anhålla om tillstånd hos olika länders registermyndigheter för att skapa webbadresser med lokala toppdomäner. Samtidigt skyddas såväl företag som enskilda personer genom EU-lagstiftning mot ”pirater” som försöker lägga beslag på domännamn. En avsikt med den nya toppdomänen är också att skydda användarna av Internet.

Företag och organisationer som redan innehar namnrättigheter har nu fyra månader tid på sig att registrera sitt namn under toppdomänen .eu. Företag, som har använt ett visst namn utan att registrera det t.ex. hos patent- och registerstyrelsen, och släkter vars namn är skyddat i hemlandet kan söka om en adress med ändelsen .eu från och med den 7 februari 2006, och alla får rätt att registrera sitt namn den 7 april 2006.

Den nya toppdomänen administreras av registret EURid. EURid registrerar adressansökningarna med hjälp av ett omfattande nätverk av godkända registerförare. Ansökan om registrering kan sändas till adressen www.eurid.eu/en/registrant/.

Ytterligare information om rätten till domänen .eu och om ansökningsförfarandet: MEMO/05/457 (på engelska)

Kommissionens pressmeddelande IP/05/1510