Nyheter 16.1.2006

Österrikes EU-ordförandeskap inleds den 1 januari 2006

Österrike är EU:s ordförandeland i ett halvt år från och med den 1 januari. Efter Österrike tar Finland över som ordförande från den 1 juli till slutet av år 2006.

Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik. Foto: Europeiska unionens råd.

Österrikes EU-ordförandeskap har fyra huvudsakliga mål: att skapa arbetsplatser och stärka den ekonomiska tillväxten; utveckla och säkra den europeiska sociala modellen; stärka européernas förtroende för det europeiska projektet; främja Europas roll i den globala verksamheten.

Österrikes och Finlands gemensamma tyngdpunkter ligger under år 2006 framför allt på debatten om själva unionens och det konstitutionella fördragets framtid och utvecklingen av samarbetet mellan EU och Ryssland.

Österrikiska ordförandeskapets webbplats

Finland är EU:s ordförande under andra hälften av 2006 (Europainformationens infopaket)