Nyheter 2.2.2006

Moms – försöket framskred inte i Ecofin-rådet

Ministrarna kunde inte enas politiskt om sänkta moms – satser. Ansträngningar för att nå samförstånd fortsätter att göras under resten av den här veckan.

Den i Bryssel samlade Ecofin-rådet diskuterade bland annat om sänkta moms – satser.
Bild: Europeiska Unionens kommission.

EU:s finansministrar samlas på tisdagen den 24.1 i Bryssel. Finland representeras av finansminister Eero Heinäluoma.

I enlighet med ordförandes kompromissförslag skulle försöket med sänkta moms – satser, till vilket samtliga medlemsländer har möjlighet att delta, fortsättas till och med slutet av år 2010. Dessutom innehöll kompromissförslaget ett förslag om att göra en oberoende undersökning om frågan. I undersökningen skulle man koncentrera sig på att undersöka i vilken mån sänkningen har gynnat ekonomisk tillväxt och skapat arbetstillfällen. Rådet har som uppdrag att rapportera om undersökningen till och med slutet av juni år 2007. På basis av undersökningen skulle man senare göra ett beslut om försökets fortsättning samt ifall restaurangservice skall tas med bland sänkningen av momsen.

Under mötet godkändes även en resolution om Finlands stabilitetsprogram. Generellt ansåg rådet att Finlands budgetsituation var sund och att den valda budgetstrategin uppvisade god finanspolitik. Dessutom presenterade ordförandelandet Österrike en, tillsammans med Finland, framtaget Ecofin-rådets arbetsprogram för år 2006. Enligt minister Heinäluoma har arbetsprogrmmet som huvudmål ekonomisk tillväxt samt ökning av arbetsplatser.

Beslut om anställningsrika branschers moms – försök flyttas (Finansministeriets informationsblad 5/2

Mervärdesbeskattningen (Finansministeriets hemsida)

Ecofin – rådets pressmeddelande