Nyheter 15.2.2006

EU:s utrikesministrar diskuterade relationerna till Mellanöstern

Måndagens ministermöte behandlade situationen i västra Balkan och Mellanöstern.

Utrikesminister Erkki Tuomioja diskuterade med sin österrikiska kollega Ursula Plassnik. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde i måndags för att diskutera bland annat situationen i västra Balkan och Mellanöstern samt det ekonomiska stödet till Palestina i fortsättningen. Kommissionär Olli Rehn förelade rådet ett meddelande om utvecklingen i västra Balkan och praktiska insatser för att föra regionen närmare Europa. Den höge representanten Javier Solana presenterade en lägesrapport om Kosovo. Ministrarna konstaterade att framsteg måste göras när det gäller enhetligheten och statusprocessen i regionen.

Utrikesministrarna beslutade även att fortsättningsvis stöda de palestinska områdena ekonomiskt. Som villkor för biståndet ställdes dock att valsegraren, extremistorganisationen Hamas avstår från våld och respekterar existerande överenskommelser. Det slutgiltiga beslutet om biståndets fortsatta öde kommer att fattas då en ny regering bildats i Palestina.

På Sveriges och Danmarks begäran diskuterade utrikesministrarna dessutom hotet som de omtvistade karikatyrerna lett till. Utrikesministrarna fördömde alla hot mot sina medborgare. Hoten har framförts av muslimska grupper främst mot nordbor i Gazaområdet. Ordförandelandets utrikesminister Ursula Plassnik hoppas på en fredlig lösning på konflikten.

Årets ordförandeländer Österrike och Finland presenterade därutöver rådets arbetsprogram. Centrala frågor under Österrikes ordförandeskap är bland annat finansieringsramen, tillväxt, sysselsättning och mänskliga rättigheter. På andra halvårets agenda kommer Finland att lyfta upp bland annat klimatförändringar och relationerna mellan EU och Ryssland.

EU:s utrikesministrar diskuterar situationen i västra Balkan och Mellanöstern (pressmeddelande 22/20

Europeiska unionens råd för allmänna frågor och yttre förbindelser